"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về kết quả bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tỉnh Bình Dương

                  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               DANH HIỆU NGND-NGƯT-2012                                  ______________________
                       TỈNH BÌNH DƯƠNG
                          ___________                                        Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2012
 
                       Số: 597/TB-HĐGDĐT
 
THÔNG BÁO
Kết quả bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012
Tỉnh Bình Dương
____________
 
Ngày 07/5/2012 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tỉnh Bình Dương đã họp, bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012 cho 22 nhà giáo.
Thành phần dự họp có đầy đủ 19/19 thành viên theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Huỳnh Văn Nhị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tỉnh Bình Dương chủ trì phiên họp.
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tỉnh Bình Dương thông báo kết quả bỏ phiếu tán thành cho 22 nhà giáo cụ thể như sau:
 
Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ - Nơi công tác
Số phiếu đạt
Tỷ lệ
%
 
1. 
Trịnh Thị Thu Vân
1961
Giáo viên Văn - Trường THPT chuyên Hùng Vương
19/19
100%
2. 
Nguyễn Thị Ngọc Liên
1974
Giáo viên Tiếng Anh - Trường THPT chuyên Hùng Vương
19/19
100%
3. 
Vương Kim Phụng
1970
Giáo viênTiếng Anh - Trường THPT Bình Phú
19/19
100%
4. 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
                  1968
Giáo viên Vật lý - Trường THPT Tân Phước Khánh
19/19
100%
5. 
Trương Văn Phước
1952
Hiệu trưởng - Trường THPT Thái Hòa
19/19
100%
6. 
Dương Thế Phương
1955
Giám đốc - Sở GD&ĐT
19/19
100%
7. 
Trần Hiếu
1955
Phó Giám đốc - Sở GD&ĐT
19/19
100%
8. 
Đặng Thành Sang
1954
Phó Giám đốc - Sở GD&ĐT
19/19
100%
9. 
Dương Châu
SN.1962
Giáo viên - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TDM
19/19
100%
10.          
Đặng Minh Khâm
SN.1956
Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An TDM
19/19
100%
11.          
Trần Xuân Mai
SN.1958
Hiệu trưởng
Trường THCS Chu Văn An TDM
19/19
100%
12.          
Nguyễn Thanh Hiền
SN.1969
Giáo viên
Trường THCS Phú An - Bến Cát
19/19
100%
13.          
Đặng Ngọc Thanh
SN.1963
Giáo viên - Trường
Tiểu học Kim Đồng - Dĩ An
19/19
100%
14.          
Lâm Thị Hiệp
SN 1962
Giáo viên - Trường
THCS Tân Phước Khánh - T.U
19/19
100%
15.          
Nguyễn Thị Thanh Nga
1967
Giáo viên Văn - Trường THPT Lai Uyên
18/19
94.73%
16.          
Nguyễn Xuân Dũng
 
Hiệu trưởng - Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch
18/19
94.73%
17.          
Nguyễn Thanh Liễu
SN.1959
Giáo viên - Trường
THCS Chánh Nghĩa TDM
18/19
94.73%
18.          
Nguyễn Thị Thu Thủy
SN.1966
Phó Hiệu trưởng - Trường
Tiểu học Nguyễn Du TDM
18/19
94.73%
19.          
Dương Văn Bốn
SN.1958
Phó Trưởng Phòng GDĐT
Thủ Dầu Một
18/19
94.73%
20.          
Nguyễn Thị Ngọc
SN.1965
Giáo viên - Trường
THCS Võ TrườngToản - Dĩ An
18/19
94.73%
21.          
Nguyễn Thị Tính
SN.1958
Giáo viên - Trường
Tiểu học Tân Đông Hiệp – Dĩ An
18/19
94.73%
22.          
Doãn Thị Thúy Vân
SN.1971
Giáo viên - Trường
Tiểu học Lê Quý Đôn - Dĩ An
17/19
89.47%
 
Căn cứ vào quy định của Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT, những nhà giáo phải có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên được đưa vào danh sách đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp trên.
Kết quả bỏ phiếu tán thành trên có 21/22 nhà giáo đạt điều kiện để trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Bộ năm 2012 
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tỉnh Bình Dương thông báo công khai kết quả trên đến các tổ chức, công dân, các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trong toàn tỉnh biết để thăm dò dư luận xã hội. Các tổ chức, công dân, cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trong toàn tỉnh nếu có ý kiến gì cần phản ánh xin liên hệ trực tiếp với bộ phận thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Bình Dương đặt tại “Phòng tiếp dân” cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo  Bình Dương hoặc qua thư phản ánh cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ cụ thể và nội dung chi tiết gửi về Văn phòng Sở GDĐT Bình Dương trước ngày 14/5/2012 để Hội đồng tham khảo, xem xét quyết định./.
 
Nơi nhận:                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG
- HĐ xét tặng danh hiệu                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 NGND-NGƯT năm 2012
 Tỉnh Bình Dương;                                                                           (Đã ký)
- Báo Bình Dương;
- Website ngành, tỉnh;                                                        PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- Lưu: VT, VP.                                                                            Huỳnh Văn Nhị
Trở về