Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thi Học sinh giỏi – Tin học không chuyên lần 2 hệ Trung cấp Chuyên nghiệp - Năm học 2011-2012


     Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
    

Tập tin đính kèm
526-TB-SGDDT.doc
526-TB-SGDDT.doc
Trở về