"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tổ chức Hội thảo du học Hàn Quốc của trường Đại học Woosong
                                  Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương;
- Hiệu trưởng Trường THPT An Mỹ;
- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức;
- Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức;
- Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát;
- Hiệu trưởng Trường THPT Phước Vĩnh.
         
   Căn cứ biên bản thoả thuận về việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư giữa hai địa phương tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon;
   Căn cứ vào chương trình làm việc giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ với Trường Đại học Woosong về việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương và giới thiệu môi trường học tập, các chương trình du học tại Trường Đại học Woosong-Thành phố Daejon;
   Trường Đại học Woosong sẽ tổ chức Hội thảo du học Hàn Quốc, nhằm mục đích giới thiệu rõ hơn đến học sinh, sinh viên và gia đình về môi trường đào tạo của trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị Hiệu trưởng các trường sắp xếp thời gian cử giáo viên và học sinh tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm.
Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo cụ thể xem trong tệp đính kèm.
Trở về