"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thay đổi thời gian triệu tập Hội nghị báo cáo kết quả và triển khai các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN năm 2012-2013
Kính gửi :
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.
 
Theo tinh thần Công văn số 412/SGDĐT-GDCN ngày 26/3/2012 về việc triệu tập Hội nghị báo cáo kết quả và triển khai các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN năm 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức tại phòng họp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo (đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương); Thời gian : 8 giờ, Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2012.
Nay Sở GD&ĐT thông báo đến các đơn vị có liên quan về việc việc triệu tập Hội nghị báo cáo kết quả và triển khai các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN năm 2012-2013, cụ thể như sau:
Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Ngày 11/04/2012, khai mạc đúng 8 giờ
- Địa điểm: Phòng họp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo (đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Thành phần tham dự và các nội dung khác theo đúng tinh thần Công văn số 412/SGDĐT-GDCN.
(Phòng Giáo dục chuyên nghiệp)
Trở về