Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, trường Trung học phổ thông, trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm
365-SGDDT-TCCB.rar
365-SGDDT-TCCB.rar
Trở về