"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo tải một số tài liệu về thi tuyển sinh 2012
1. Danh mục mã ngành: Cách đánh số mới được quy định trong Thông tư 14 và Các quy định mới về thi tuyển sinh 2012
Xin tải về tại http://thi.moet.gov.vn
2. Danh mục mã trường THPT, mã tỉnh ... được tải về tại  http://edu.net.vn
3. Cổng thông tin thi và tuyển sinh http://thi.moet.gov.vn đang trong quá trình nhập dữ liệu. Khi nào hoàn thành chúng tôi sẽ chính thức thông báo.
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Trở về