"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo số 01 của Ban tổ chức Hội khoẻ Phù đổng Khu vực IV – 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC HKPĐ KHU VỰC IV - 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 01
______________
V/v: Kiểm tra hồ sơ thi đấu và bốc thăm các môn: Bóng bàn, Cầu lông, Thể dục, Điền kinh, Bơi lội, Đẩy gậy, Đá cầu.
I. Kiểm tra hồ sơ và thời hạn đăng ký:
- Thời gian kiểm tra hồ sơ: Ngày 10, 11/03/2012, địa điểm: Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Bình Dương;
- Đăng ký chính thức các nội dung thi đấu theo mẫu 4, trước ngày 6/3/2012;
II. Bốc thăm thi đấu:
- Môn: Bóng bàn, Cầu lông, Thể dục, Đẩy gậy, Đá cầu, thời gian: 9 giờ 00, sáng, ngày 14/03/2012, địa điểm: VP Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Môn: Điền kinh, Bơi lội: Họp kỹ thuật, thời gian 14 giờ 00 ngày 14/03/2012, địa điểm: VP Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
III. Thời gian thi đấu các môn:
1. Bóng chuyền: Theo lịch đính kèm;
2. Bóng đá: Theo lịch đính kèm;
3. Bóng rổ: Theo lịch đính kèm;
4. Điền kinh: Từ ngày 16/03/2012 đến 20/03/2012, địa điểm: Sân vận động tỉnh
5. Bơi lội: Từ ngày 17/03/2012 đến 20/03/2012, địa điểm: TT TDTT thành phố mới Bình Dương
6. Bóng bàn: Từ ngày 16/03/2012 đến 20/03/2012, địa điểm: Nhà thi đấu Công ty Cấp thoát nước và Môi trường, số 11, đường Phan Văn Trị, phường Phú Lợi, TDM
7.Cầu lông: Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 20/03/2012, địa điểm: TT TDTT thành phố mới Bình Dương
8. Đá cầu: Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 20/03/2012
9. Thể dục: Từ ngày 16/03/2012 đến ngày 18/03/2012, địa điểm: Nhà thi đấu TT TDTT tỉnh;
10.Đẩy gậy: Từ ngày 18/03/2012 đến ngày 20/03/2012, địa điểm: Nhà thia đấu TT TDTT tỉnh; 
11. Kéo co: Từ 14 giờ 00 ngày 19/03/2012 đến 20/03/2012, địa điểm: Sân xi măng sau khán đài D sân vận động tỉnh;  
IV. Biên bản họp Trưởng đoàn ngày 01/03/2012:
1. Bóng chuyền: Bóng thi đấu Thăng Long loại I, Chiều cao lưới: 2m20, tính điểm: Theo tinh thần tại buổi họp trưởng đoàn ngày 01/03/2012;
2. Bóng rổ: Bóng thi đấu Geru loại I (nữ) Số 6, (nam) số 7, giờ thi đấu buổi sáng: 7 giờ 30;
3. Bóng đá: Bóng thi đấu Động Lực THPT (nữ) Bóng số 5, Tiểu học Bóng số 4 (nảy);
4. Môn kéo co: Giờ cân VĐV 13 giờ 00 ngày 19/03/2012 thi đấu 14 giờ 00; Sáng 20/03/2012, cân VĐV 7 giờ 00 thi đấu 7 giờ 30; địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh (sàn xi măng)
5. Khai mạc:
- Ngày 16/03/2012, 17 giờ 45 tập kết, 18 giờ 30 lễ khai mạc chính thức bắt đầu, địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Dương;
- Bài giới thiệu về đơn vị tại lễ khai mạc gửi về Email: dungpa@sgdbinhduong.edu.vn
V. Công tác hỗ trợ trọng tài:
Theo tinh thần Điều lệ Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị tỉnh, thành phố tham dự cử trọng tài hỗ trợ tham gia điều hành các môn cụ thể như sau:
1. Trọng tài Đẩy gậy, Kéo co: Đồng Nai (02), Gia lai (02)
2. Trọng tài Bóng rổ: TP HCM (02)
3. Trọng tài Bóng chuyền: TP HCM (01)
- Ban Tổ chức thanh toán tiền ăn, ở, bồi dưỡng trọng tài theo quy định Điều lệ
- Danh sách gửi về Ban Tổ chức trước ngày 05/03/2012, Email: dungpa@sgdbinhduong.edu.vn  
VI. Công tác an ninh:
Ban Tổ chức đề nghị các đoàn thông báo địa chỉ khách sạn đăng ký lưu trú và số lượng thành viên tham dự HKPĐ tại Bình Dương để có kế hoạch bảo vệ, địa chỉ liên hệ: Ông Trương Văn Phương, điện thoại: 0913696964, Ông Nguyễn Sơn Hà: điện thoại: 0909916333;
Để công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Khu vực IV – 2012 tại Bình Dương đảm bảo kế hoạch và thành công, Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Vụ CT HSSV- Bộ GDĐT;
- Ban Giám đốc Sở GDĐ
- Cty Cấp thoát nước;(phối hợp)
- Trường ĐH KT – KT BD, (phối hợp)
- TT TDTT TP Mới BD;(phối hợp)
- TT TDTT tỉnh; (phối hợp)
- Website Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu BTC, GD TrH-TX, Dg 20.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về