"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo số 04 của Ban Tổ chức HKPĐ lần VIII - 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC HKPĐ LẦN VIII - 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 04
______________
Về việc hướng dẫn thi đấu vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần VIII năm 2012.
1. Môn Điền kinh:
- Trang phục thi đấu: Vận động viên phải có trang phục thi đấu phù hợp với Luật Điền kinh hiện hành;
- Đối với các môn chạy: Chỉ phạm quy 01 lần;
- Môn Nhảy cao: Mức xà khởi điểm, THCS: Nam (1m,25), nữ (1m,15); THPT: Nam (1m,35), nữ (1m,15);
- Các nội dung thi đấu có chung kết chọn 7 VĐV thành tích cao nhất;
- Giờ điểm danh các nội dung thi trước 15’, địa điểm: Sân trước khán đài A sau đó theo sự hướng dẫn của trọng tài.
2. Môn Judo:
- Đối với các nội dung (hạng cân) đăng ký 02 hoặc 03 VĐV vẫn tổ chức thi đấu;
- Cách tính thứ hạng (điểm) như sau:
   + 02 VĐV, thắng HC vàng, thua hạng 5
   + 03 VĐV, thi đấu vòng tròn tính điểm, 01 HC vàng, 01 HC Bạc, và VĐV xếp cuối hạng 5.
3. Diễu hành ngày khai mạc: VĐV cầm cờ đi sau bảng tên đơn vị, bên cạnh là lãnh đạo đoàn (thông báo tên VĐV cầm cờ và thành tích thể thao cho BTC để giới thiệu tại lễ diễu hành) Báo về Ông Phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Chuyên viên Phòng GD TrH–TX, điện thoại: 0982143817, Email: tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn
Ban Tổ chức thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu BTC, GD TrH–TX, Dg 18.
P. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về