"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1081/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2011
V/v  điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Các trường Trung học phổ thông.
 
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT như sau:
1. Trúng tuyển THPT Chuyên: 150 thí sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh THPT Chuyên:

MT
Môn chuyên
Điểm chuẩn
Số thí sinh trúng tuyển
01
Tiếng Anh
38.50
30
 
Địa lý
36.50
06
 
Hoá học
39.75
26
 
Vật lý
39.25
25
 
Sinh học
36.00
13
 
Lịch sử
36.50
01
 
Toán
38.25
33
 
Ngữ văn
36.00
16

2. Trúng tuyển THPT không chuyên: 7431 thí sinh (đã có những thí sinh dự tuyển vào THPT Chuyên trúng tuyển theo nguyện vọng sau chuyên)

Trường THPT
MT
Điểm sàn
Điểm chuẩn
Tổng số TS trúng tuyển
Ghi chú
 
 
 
NV1
NV2
 
 
Thủ Dầu Một
 
18
 
 
 
 
Võ Minh Đức
02
 
32.00
 
479
 
An Mỹ
03
 
27.00
28.25
324
 
Bình Phú
04
 
18.00
20.75
541
 
Nguyễn Đ Chiểu
05
 
18.25
22.00
345
02-05 và 03-05:
 31.75 - 22.00 điểm
 02-03:
28.00 - 22.00 điểm
Thuận An
 
18
 
 
 
 
Trịnh Hoài Đức
06
 
31.25
 
344
 
Nguyễn Trãi
07
 
22.50
23.25
400
 
Trần Văn Ơn
08
 
18.25
20.00
330
 
Dĩ An
 
18
 
 
 
 
Dĩ An
09
 
29.75
 
380
 
Nguyễn An Ninh
10
 
19.50
20.75
380
 
Bình An
11
 
18.50
19.25
261
 
Tân Uyên
 
18
 
 
 
 
Tân Phước Khánh
12
 
18.25
 
301
 
Thái Hoà
13
 
18.00
18.50
183
 
Huỳnh Văn Nghệ
14
 
20.00
 
303
 
Thường Tân
15
 
18.00
 
121
 
Lê Lợi
16
 
18.00
 
125
 
Tân Bình
17
 
20.00
 
224
 
Phú Giáo
 
12
 
 
 
 
Phước Vĩnh
18
 
20.50
 
403
 
Nguyễn Huệ
19
 
16.00
16.75
180
 
Tây Sơn
20
 
12.25
12.25
122
 
Bến Cát
 
15
 
 
 
 
Bến Cát
21
 
17.00
 
574
 
Lai Uyên
22
 
15.00
 
203
 
Tây Nam
23
 
15.00
15.00
162
 
Dầu Tiếng
 
13
 
 
 
 
Thanh Tuyền
24
 
14.00
 
174
 
Dầu Tiếng
25
 
14.00
 
402
 
Phan Bội Châu
26
 
13.00
13.25
179
 

3. 107 thí sinh dự tuyển MT02 đăng ký nguyện vọng 2 MT03 có điểm từ 28.00 đến 22.00 được xét trúng tuyển vào trường MT05.
4. Quy định thời gian làm thủ tục nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển từ ngày 20/7/2011 đến hết ngày 27/7/2011 tại trường THPT được trúng tuyển, thí sinh sẽ bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển nếu không làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định. Ngày 28/7/2011 các trường THPT báo danh sách những thí sinh không làm thủ tục nhập học về Phòng Khảo thí & QLCLGD.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT niêm yết danh sách trúng tuyển, thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 đến học sinh, phụ huynh biết để làm thủ tục nhập học đúng quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt 45
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về