"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1071/TB-SGDĐT-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
         Bình Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo
 Năm học 2011 - 2012
______________________
Căn cứ vào nội dung và kết luận phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2011-2012 ngày 13/07/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2011-2012 như sau:
A- CÁC LOẠI HÌNH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CẦN TUYỂN DỤNG:
Xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo bao gồm các cấp học, ngành học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật - Hướng nghiệp, Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng yêu cầu bộ môn, ngành đào tạo, trình độ đào tạo và chỉ tiêu lao động được giao. Những ngạch viên chức, chức danh cần tuyển như sau:
- Các ngạch giáo viên gồm: ngạch giáo viên Mầm non; ngạch giáo viên Tiểu học; ngạch giáo viên Trung học, ngạch giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.
- Ngạch Thư viện Trung cấp (Trung cấp Thư viện);  ngạch Thư viện viên (Đại học Thư viện).      
- Ngạch Kế toán Trung cấp (Trung cấp Kế toán); ngạch Kế toán viên (Đại học Kế toán).         
- Ngạch y sĩ (Trung cấp), Cao đẳng Điều dưỡng, Trung cấp Điều dưỡng, Trung cấp Nha, Y tá Trung cấp.
B- CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: (có bảng chỉ tiêu đính kèm thông báo này)
Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu chỉ tiêu, lựa chọn ngạch tuyển dụng, môn dạy, cấp dạy, chức danh cụ thể điền vào mục nguyện vọng trong đơn đăng ký dự tuyển.
C- ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
1. Điều kiện chung:
- Về quốc tịch: Người đăng ký dự tuyển phải mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
- Tuổi đời: Đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Riêng những người đăng ký dự tuyển làm giáo viên mầm non phải dưới 40 tuổi.
Các đối tượng sau đây có thể có tuổi đời trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân.
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
+ Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.
+ Cán bộ công chức cấp xã (bao gồm các chức danh được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003).
- Về trình độ: Người đăng kí dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp sư phạm đạt trình độ chuẩn, phù hợp với yêu cầu chuyên môn và ngạch viên chức cần tuyển; nếu đăng ký vào ngạch giáo viên mà tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Đối với người dự tuyển có hộ khẩu tại Bình Dương từ 01/01/2011 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học tối thiểu chứng chỉ A.
- Đối với người đăng ký dự tuyển đã qua hợp đồng có thời hạn liên tục trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương từ năm học 2010-2011 trở về trước thì kết quả đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học 2010-2011 phải đạt từ khá trở lên.
- Người đăng ký dự tuyển không đang trong thời gian bị: Truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; Không bị: Kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.  
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND;
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH TDM;
- Các trường THPT;
- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Lưu TCCB, Đ 80.
Đính kèm:
- Chỉ tiêu tuyển dụng.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về