"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tuần 11 - Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (DỰ THẢO)

(Tuần 11 - Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

________________________

Thứ Hai 08/3/2021

Sáng:

1. 7 giờ 45, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 cơ quan Sở GDĐT.

* Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Sở (Nam: Âu phục; Nữ: Bộ áo dài).

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng bàn, Đá Cầu Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 11/3/2021.

* Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 04 ngày 01/3/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm:  Công viên Văn hóa Thanh Lễ; Nhà thi đấu Sở GDĐT (cũ).

3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị UBND tỉnh mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 09/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp về công tác tuyên truyền cho ngành giáo dục và đào tạo (theo Thư mời số 95/TM-PTTH ngày 02/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).

* Địa điểm: Phòng họp-Trung tâm sản xuất chương trình Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự Hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời dự: Các đ/c trong Ban Chấp Công đoàn cơ quan Sở GDĐT; Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc và Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh; đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB).

* Địa điểm: Hội trường D1 (cơ sở II)-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2. 14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự Họp giao ban giữa học kỳ II năm học 2020-2021 khối các trường THPT; Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

* Mời dự: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, CTTT-PC, KT-QLCLGD; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX; Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS các trường THPT; Giám đốc và Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

* Địa điểm: Hội trường D1 (cơ sở II)-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3. 14 giờ 00, ủy nhiệm đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB) dự họp Về việc thống nhất chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 59/GM-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính).

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN), đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC).

* Địa điểm: Phòng họp 2-Sở Tài chính (Tầng 02, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 10/3/2021

Sáng:

1.  7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi công tác ở cơ sở.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH.

* Địa điểm: Các trường tiểu học trong tỉnh.

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và những nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

* Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 8 giờ 00, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 285/QĐ-SGDĐT ngày 05/3/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh.

4. 8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Nghiệm thu hoàn thành công trình Trường Tiểu học Thuận Giao 2 đưa vào sử dụng (theo Thư mời ngày 03/3/2021 của Ban QLDA và ĐTXD thành phố Thuận An).

* Địa điểm:  Trường Tiểu học Thuận Giao 2, thành phố Thuận An.

5. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp Về việc thống nhất kinh phí chi trả lương đối với nhân viên Kế toán, Y tế hợp đồng ngắn hạn năm học 2020-2021 và tiền làm thêm giờ của viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của Bộ luật Lao động (P.TCCB phối hợp P.KHTC chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Sở: Nội vụ, Tài chính; Đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB), đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC).

* Địa điểm: Phòng họp Sở (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 11/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi công tác ở cơ sở.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH.

* Địa điểm: Các trường tiểu học trong tỉnh.

3.  8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 285/QĐ-SGDĐT ngày 05/3/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh.

4. 8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng đá, Bóng chuyền Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021.

* Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 04 ngày 01/3/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm:  Trường THPT: An Mỹ, Bình Phú; Trường THCS: Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai; Sân Thành An, Sân tập Đội tuyển B đá tỉnh, Sân tập Trung tâm TDTT thành phố Thủ Dầu Một.

5. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 12/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 285/QĐ-SGDĐT ngày 05/3/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh.

3. 8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức tập huấn trọng tài điều hành môn: Cầu lông, Bơi lội, Thể dục (aerobic) Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2122/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị triển khai Đề án phát triển Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (theo Giấy mời số 02/GM-SVHTTDL ngày 03/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

* Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương (Đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 13/3/2021

Sáng:

8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng đá, Cầu lông Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 từ ngày 13/3/2021 đến ngày 16/3/2021.

* Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 04 ngày 01/3/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm:  Trường THPT: An Mỹ, Bình Phú; Trường THCS: Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai; Sân Thành An, Sân tập Đội tuyển B đá tỉnh, Sân tập Trung tâm TDTT thành phố Thủ Dầu Một; Công viên Văn hóa Thanh Lễ.

                        Bình Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   


Nguyễn Trí Thành

Trở về