Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Lịch tuần 44 - Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 44 - Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

________________________

Thứ Hai 02/11/2020

Sáng:

1.     8 giờ 30, Lãnh đạo Sở họp giao ban với các phòng thuộc Sở nghe báo cáo tình hình công tác tháng 10/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 03/11/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng hội ý Ban Giám đốc. MD: Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Đoàn kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Uyên Hưng. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1917/SGDĐT-GDTH ngày 02/11/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thành phố Thuận An). ĐĐ: Hội trường UBND phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An.

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Đoàn kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Phú Chánh. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1917/SGDĐT-GDTH ngày 02/11/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.

Thứ Tư 04/11/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thành phố Thuận An). ĐĐ: Hội trường UBND phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học tại Phòng GDĐT huyện Phú Giáo. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1954/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

3.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự lớp Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thức hiện Chương trình giáo dục mầm non. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1920/QĐ-SGDĐT ngày 15/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn The Reed Ninh Bình (Đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp các đơn vị dự thi Hội thi an toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 (theo Kế hoạch số 1914/KH-SGDĐT ngày 30/10/2020 của Sở GDĐT). ĐĐ: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      16 giờ, Lãnh đạo Sở làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp B-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV Văn phòng Sở) dự họp Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2016 (theo Kế hoạch số 294-KH/TĐTN-TCKT ngày 22/9/2020 của Tỉnh Đoàn). ĐĐ: Hội trường Tỉnh Đoàn (Tầng 08, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 05/11/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị đánh giá tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học tại Phòng GDĐT huyện Phú Giáo. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1954/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

3.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB dự Họp xem xét giải quyết các chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi đào tạo bồi dưỡng theo hình thức học online. ĐĐ: Hội trường Sở Nội vụ (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT-QLCLGD) dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. ĐĐ: Hội trường (lầu 06, cơ sở II)-Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (Số 333, Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An).

5.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp thẩm định hồ sơ đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2040 (theo Giấy mời số 4246/GM-SXD ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng). ĐĐ: Phòng họp B-Sở Xây dựng (Tầng 07, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng (cấp tỉnh) tại Tòa nhà E1-Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy mời số 113/GM-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Đường Mạc Đỉnh Chi (Đường Vành đai Đại học Quốc gia, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 06/11/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 24 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020)-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học tại Phòng GDĐT huyện Phú Giáo. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1954/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

3.      Ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV Văn phòng Sở) dự Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2016 (theo Kế hoạch số 294-KH/TĐTN-TCKT ngày 22/9/2020 của Tỉnh Đoàn). ĐĐ: Huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                               Bình Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 44.doc
Trở về