Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 42 - Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 42 - Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)

________________________

Thứ Hai 19/10/2020

Sáng:

1.     8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo CĐN; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1567/SGDĐT-TTr ngày 30/9/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.     8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/1930-15/10/2020). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.     8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới của ngành Giáo dục và Đào tạo (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 20/10/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự khai mạc triển khai giáo trình tiếng Anh mới dành cho học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021 và tập huấn giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học. MD: Đ/c Nguyễn Minh Trúc Tâm (CV P.GDTrH-TX); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1692/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/10/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam; Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. ĐĐ: Phòng họp trực tuyến-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, việc thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1827/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Dĩ An.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tiếp tục tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT-QLCLGD) dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. ĐĐ: Hội trường I-Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

8.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu Giải Cầu lông ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020. MD: Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự, huấn luyện viên các đội, đại diện trọng tài. ĐĐ: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền truyền thống ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1906/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      15 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp Ban Tổ chức Giải Cầu lông ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 21/10/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2016-2020 (theo Giấy mời số 106/GM-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-Bộ CHQS tỉnh (Đường ĐT 743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm 2020. MD: Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự, huấn luyện viên các đội, đại diện trọng tài. ĐĐ: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 22/10/2020

Sáng:

1.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp về việc đầu tư thực hiện dự án Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương số 02 tại thị xã Tân Uyên (theo Giấy mời số 208/GM-SKHĐT ngày 19/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). ĐĐ: Tầng I, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 23/10/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm học 2019-2020. MD: Đ/c Huỳnh Anh Khoa (CV P.GDTrH-TX); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1759/SGDĐT-CTTTPC ngày 14/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. MD: BTV Công đoàn ngành GDĐT; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Các thành phần theo Thư triệu tập số 60/TTrT-CĐN ngày 15/10/2020 của BTV Công đoàn ngành). ĐĐ: Hội trường (cơ sở II)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tiếp tục tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp bình xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác XMC-PCGD-XHHT giai đoạn 2012-2020 (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, KHTC; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tiếp tục tổ chức chấm thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp  Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Bảy 24/10/2020

Sáng:

8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh, nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2020. MD: Đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Hội trường-Trường Đại học Sài Gòn (Số 273, Đường An Dương Vương, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị, tập huấn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2020. MD: Đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Hội trường-Trường Đại học Sài Gòn (Số 273, Đường An Dương Vương, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh).

                                Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 42.doc
Trở về