Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 31 (Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020)_Điều chỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 31 - Từ 03/8/2020 đến 09/8/2020)

________________________

Thứ Hai 03/8/2020

Sáng:

1.      9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ khánh thành Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C (theo Thư mời số 254/TM-UBND ngày 31/7/2020 của UBND thành phố Dĩ An). ĐĐ: Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

2.      7 giờ 30, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2020 – 2021 tổ chức kiểm tra, sát hạch người dự tuyển từ ngày 03/8/2020 đến ngày 04/8/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh; Các thành phần theo Thông báo số 1148/TB-HĐTDVCGDĐT ngày 23/7/2020 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2020 – 2021. ĐĐ: Cơ sở I – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra, kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường – Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1527/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      9 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tiếp và làm việc với Đại diện Sở Y tế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ một số công việc để phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT năm 2020 trong tỉnh. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 07/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 04/8/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Trường THCS Tân Hiệp. ĐĐ: Văn phòng Ban QLDA và Đầu tư xây dựng thị xã Tân Uyên.

2.         8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1527/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.         8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Bồi dưỡng hè cho công chức và viên chức quản lý cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 20/7/2020. ĐĐ: Trường Tiểu học Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

4.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 05/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2023 và Lễ trao tặng, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba dành cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (theo Công văn số 1219-CV/HSV ngày 30/7/2020 của BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1527/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Trường Mầm non: Hoa Phong Lan, Tân Mỹ. ĐĐ: Văn phòng Ban QLDA và Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp ND1: Xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý ở cơ sở. MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng thuộc Sở. ND2: Giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 07/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 08/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1527/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 06/8/2020

Sáng:

  1. 9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng chủ trì họp Triển khai hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên. MD: Lãnh đạo Sở: Tài chính, Nội vụ, BHXH tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo Phòng KHTC, đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB), đ/c Nguyễn Trần Thùy Linh (CV P.TCCB). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).
  2. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1538/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.  ĐĐ: Trung tâm phát triển GDĐT phía Nam (Số 03, Công trường Quốc tế, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh).
  3. 8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1527/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).
  4. 8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 565/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Thủ Dầu Một.
  5. 8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Thanh An đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1945/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Thanh An, huyện Dầu Tiếng.
  6. 9 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thông qua phương án thiết kế kiến trúc Trường THCS Nguyễn Trung Trực, thành phố Thuận An. ĐĐ: Phòng họp 02 – UBND thành phố Thuận An.
  7. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41, khóa X thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự cơ cấu mới cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Công văn số 3034-CV/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 07/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp lãnh đạo các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (P.KT – QLCLGD chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, GDTrH – TX, KT – QLCLGD; Lãnh đạo các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường  Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường - Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Phú Mỹ đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 564/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh, thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. ĐĐ: Hội trường UBND phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

Thứ Bảy 08/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong giao đề thi cho các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 698/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tỉnh.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Lễ khai mạc và tổng kết Hội diễn văn nghệ thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” tỉnh Bình Dương lần thứ 23 – năm 2020. ĐĐ: Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương (Số 74, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 09/8/2020

Sáng:

6 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có tên theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tỉnh.

Chiều:

13 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có tên theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tỉnh.

                         Bình Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 31_dieuchinh.doc
Trở về