Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 12 - Từ 23/3/2020 đến 29/3/2020 Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 12 - Từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)

________________________

Thứ Hai 23/3/2020

Sáng:

1.         8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong chủ trì họp Khảo sát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. MD: Đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở), đ/c Phạm Lưu Bình (CV Văn phòng Sở); Phòng: KT – QLCLGD, TCCB, GDTrH – TX. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh thông qua tình hình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và Định hướng nội dung các Chương trình hành động đột phá. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp xét tốt nghiệp cuối khóa lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 71 (theo Công văn số 288-CV/TCT ngày 20/3/2020 của Trường Chính trị tỉnh). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Ba 24/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác quản lý, triển khai dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19 tại các trường THPT; Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3.         8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. MD: Đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở), đ/c Phạm Lưu Bình (CV Văn phòng Sở); Phòng: KT – QLCLGD, TCCB, GDTrH – TX. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 469/SGDĐT-GDTH ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học An Tây, thị xã Bến Cát.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB tổ chức chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GDĐT năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 124, 125, 126, 127/QĐ-HĐXTHCDNN ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng XTHCDNN. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 25/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 (theo Công văn số 2871-CV/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị (trực tuyến) tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. MD: Lãnh đạo CĐN;Trưởng, phó các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong chủ trì họp Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – TX; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 468/SGDĐT-GDTrHTX ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB tổ chức chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GDĐT năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 124, 125, 126, 127/QĐ-HĐXTHCDNN ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng XTHCDNN. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 26/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra công tác quản lý, triển khai dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19 tại các trường THPT; Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB tổ chức chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GDĐT năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 124, 125, 126, 127/QĐ-HĐXTHCDNN ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng XTHCDNN. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 469/SGDĐT-GDTH ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 27/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra công tác quản lý, triển khai dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19 tại các trường THPT; Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB tổ chức chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GDĐT năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 124, 125, 126, 127/QĐ-HĐXTHCDNN ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng XTHCDNN. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 469/SGDĐT-GDTH ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, thành phố Thuận An.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 71. ĐĐ: Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

                                       Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lịch tuần 12 BS.doc
Trở về