Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 09 - Từ 02/3/2020 đến 08/3/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 09 - Từ 02/3/2020 đến 08/3/2020)

________________________

Thứ Hai 02/3/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và tình hình ngày đầu tiên cho học sinh THPT đi học trở lại. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 94/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.         7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và tình hình ngày đầu tiên cho học sinh THPT cho học sinh đi học trở lại. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 94/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3.         Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng II, khóa 99 năm 2020 từ ngày 02/3/2020 đến ngày 20/3/2020 (theo Thông báo số 764 –TB/BTCTU ngày 13/02/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). ĐĐ: Trường Quân sự Quân khu 7 (Số 479, Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.         8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC phối hợp với Công ty Tư vấn tổ chức chạy thử nghiệm demo thiết bị phòng học trải nghiệm sáng tạo. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: GDTH, GDTrH – TX. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Tân, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một.

5.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng họp góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 – 2021 (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Trường phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 03/3/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và tình hình ngày đầu tiên cho học sinh THPT cho học sinh đi học trở lại. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 94/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

2.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 về việc bổ sung một số chỉ tiêu của Quyết định số 1466/QĐ-TTg; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1466/QĐ-TTg, làm cơ sở để Cục Thuế ban hành Quyết định chính thức giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp (theo Giấy mời số 40/GM-CT ngày 27/02/2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Tập trung tại Cục Thuế Bình Dương (Số 328, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 02/2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo CĐN; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 04/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp với lãnh đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid – 19 và đưa học sinh đi học trở lại. MD: Lãnh đạo CĐN; Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TC, KHTC, TCCB, KT – QLCLGD, CTTT – PC; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 317/SGDĐT-VP ngày 02/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự họp xem xét việc lập phương án kiến trúc Trường THPT chuyên Hùng Vương tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (theo Giấy mời số 715/GM-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng). ĐĐ: Phòng họp A – Sở Xây dựng (Tầng 07, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 05/3/2020

Sáng:

1.     8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng; 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết công tác phổ biến GDPL năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 (theo Giấy mời số 22/GM-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Hội trường – Nhà Thiếu nhi tỉnh (Số 591, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 06/3/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36, khóa X (theo Công văn số 2837-CV/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chủ Nhật 08/3/2020

Sáng:

11 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Lễ bế mạc Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần X năm 2020 cúp BIWASE do Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức. ĐĐ: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

    Bình Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 09bs.doc
Trở về