Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 07 (Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)_Điều chỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 07 - Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)

________________________

Thứ Hai 17/02/2020

Sáng:

7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 18/02/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 83/QĐ-SGDĐT ngày 17/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 83/QĐ-SGDĐT ngày 17/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 19/02/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 83/QĐ-SGDĐT ngày 17/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Cuộc họp chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 (P.CTTT – PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Lãnh đạo Phòng CTTT – PC; Các thành phần theo Công văn số 226/SGDĐT-CTTTPC ngày 13/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT – PC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND thành phố Thủ Dầu Một.

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT – PC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND huyện Bàu Bàng.

Chiều:

14 giờ, Lãnh đạo Sở dự nghe lãnh đạo Phòng GDTH báo cáo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT (P.GDTH chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng, Thanh tra, CTTT – PC, GDTrH – TX, KT – QLCLGD, TCCB, KHTC; Toàn thể cán bộ, công chức Phòng GDTH. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A,Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 20/02/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị tổng kết công tác GDQP và AN năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. ĐĐ: Hội trường – Bộ Tham mưu Quân khu 7 (Số 204, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua dự thảo Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Dầu Tiếng. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 01/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      17 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. ĐĐ: Nhà hàng Tri kỷ (gần Công viên nước Bình Dương).

3.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết công tác giao ước thi đua năm 2019 (theo Công văn số 66/VHXH ngày 14/02/2020 của Khối thi đua Các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về Văn hóa – Xã hội). MD: Đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Sáu 21/02/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2020 (theo Công văn số 2026-CV/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị BCH Tỉnh Hội lần 05, khóa III – năm 2020 (theo Công văn số 06/HKH ngày 03/02/2020 của Hội Khuyến học tỉnh). ĐĐ: Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND huyện Bắc Tân Uyên.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT – PC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND huyện Dầu Tiếng.

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT – PC) dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. ĐĐ: UBND thành phố Dĩ An.

Chiều:

1.     14 giờ, Lãnh đạo Sở họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo lần III (P.TCCB chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

                                 Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 07_DC.doc
Trở về