Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 51 - Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 51 - Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019)

________________________

Thứ Hai 16/12/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (theo Công văn số 581-CV/ĐUK ngày 13/12/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). ĐĐ: Hội trường - Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Tầng 14, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2019 (Hình thức họp không giấy – Ecabinet) theo Giấy mời số 157/GM-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 17/12/2019

Sáng:

1.      7 giờ 45, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 (theo Công văn số 2730-CV/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Tân Thành đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1833/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

3.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp đăng ký thi đua và góp ý bảng lượng hóa thi đua các cấp học năm học 2019 – 2020 các Phòng GDĐT trong khối thi đua số 08, 13, 16. MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, CTTT – PC, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bàu Bàng.

4.      7 giờ 30, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Các đ/c UBKT đảng ủy cơ sở; Các đ/c Trưởng, phó phòng thuộc Sở GDĐT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Thông báo số 46-TB/ĐUK ngày 12/12/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). ĐĐ: Hội trường - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Huyện Bàu Bàng (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

7.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Dương Anh Thi (CV P.GDMN) dự Hội thảo “Đề xuất định hướng đổi mới Chương trình giáo dục mầm non sau năm 2020”. MD: Thành viên theo Quyết định số 1989/QĐ-SGDĐT ngày 10/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Hoàn Vũ (Số 549, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

8.      Ủy nhiệm đ/c Trần Thị Mỹ Dung (CV P.GDTrH – TX) dự lớp Tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên về giáo dục khởi nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học viên giáo dục thường xuyên từ ngày 17/12/2019 đến ngày 22/12/2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1909/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Vạn Phát I (Khu 03, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Chiều:

1.      14 giờ, Lãnh đạo Sở dự nghe thông qua 02 Phương án thiết kế sơ bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương. MD: Ban QLDA - ĐTXD tỉnh; Đơn vị Tư vấn thiết kế sơ bộ; Lãnh đạo các Phòng: GDTrH – TX, CTTT – PC, KHTC; Ban Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      15 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ tuyên dương và khen thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của các HLV, VĐV tỉnh Bình Dương đạt thành tích tại Sea Games 30 – Philippin 2019. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (Cơ sở I), số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Tư 18/12/2019

Sáng:

1.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc  với lãnh đạo Sở Lao động, Thương  binh và Xã hội  để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác liên kết giảng dạy các môn văn hóa phổ thông (theo Công văn số 6097/SLĐTBXH-DN ngày 12/12/2019 của Sở LĐTBXH). MD: Lãnh đạo các Phòng: GDTrH – TX, KT – QLCLGD, TCCB, KHTC. ĐĐ: Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Tầng 06, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thị xã Dĩ An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1766/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Dĩ An.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Huyện Dầu Tiếng (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC Họp kỹ thuật lần II với các Trưởng đoàn, huấn luyện viên  tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X năm học 2019 - 2020. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Lãnh đạo Sở Họp xét thi đua cơ quan Sở GDĐT năm 2019 (Thường trực Thi đua ngành chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐCS; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 19/12/2019

Sáng:

1.   7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) dự Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT. MD: Lãnh đạo Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.   8 giờ, , ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Thị xã Tân Uyên (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.   8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Dĩ An B đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1903/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Dĩ An B, thị xã Dĩ An.

4.   8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tỉnh Bình Dương phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. ĐĐ: Bảo tàng tỉnh Bình Dương (Số 565, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

5.   7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tập huấn công tác truyền thông và triển khai Chính phủ điện tử năm 2019 (theo Công văn số 5511/BGDĐT-VP ngày 05/12/2019 của Bộ GDĐT) từ ngày 19/12/2019 đến ngày 22/12/2019). MD: Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở), đ/c Phạm Vũ Anh Thái (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trung tâm tập huấn Viettel (Hòa Lạc, Hà Nội).

Thứ Sáu 20/12/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      10 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh. ĐĐ: Phòng khách UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      6 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020 (theo Thông báo số 246/TB-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh). MD: Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN), đ/c Trương Văn Hoàng (UVTV Đảng ủy Sở). ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thị xã Thuận An.

4.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị truyền thống kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) (theo Công văn số 261/CCDS ngày 10/12/2019 của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Thị xã Thuận An (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

7.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức tập huấn trọng tài điều hành môn: Cờ vua, Taekwondo tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm học 2019 – 2020. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1.      Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác ở nước ngoài từ ngày 20/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (theo Công văn số 5789/UBND-NC ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh).

2.      13 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                                              Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 51.doc
Trở về