Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 43 - Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 (Bổ sung)

  LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 43 - Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019)

________________________

Thứ Hai 21/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá phân tích ngành giáo dục mầm non của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN; Lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC; Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1.      14 giờ, Lãnh đạo Sở họp ND1: Lấy ý kiến bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở.  ND2: Bình chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019 (Thường trực Thi đua ngành chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ND3: Nghe các phòng chuyên môn báo cáo tình hình tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới (P.GDTH; P.GDTrH – TX chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: GDTH, GDTrH – TX; Lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) làm việc với chủ các cơ sở Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng Văn hóa. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 2625/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 22/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1718/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Thuận An.

2.      10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp Ban Tổ chức Giải Cầu lông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1701/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong  dự Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019 do Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng tổ chức. MD: Lãnh đạo CĐN; Lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, KHTC, TCCB. ĐĐ: Hội trường – UBND huyện Dầu Tiếng.

Thứ Tư 23/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT, Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1712/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) đi công tác ở Đà Nẵng (theo Công văn số 4646/BGDĐT-PC ngày 10/10/2019 của Bộ GDĐT).

3.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 23/10/2019 đến ngày 27/10/2019. MD: Các thành viên có tên  theo Quyết định số 1702/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1917/SGDĐT-GDMN ngày 23/9/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục mầm non tại tỉnh Quảng Ninh.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1718/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An.

5.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Họp về việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị có trụ sở làm việc trong Tòa nhà với Ban Quản lý Tòa nhà (theo Giấy mời số 591/GM-BQLTN ngày 15/10/2019 của Ban Quản lý Tòa nhà). ĐĐ: Tầng 02, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 24/10/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội thảo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với nhiệm vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. MD: Đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX), đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH). ĐĐ: Sảnh Titan I – Trung tâm tổ chức Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon (Số 202, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến về việc thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (theo Công văn số 2627-CV/TU ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi công tác ở nước ngoài từ ngày 24/10/2019 đến ngày 27/10/2019 theo Công văn số 3841-CV/BTCTU ngày 15/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1736/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (Số 02, đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1718/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An.

6.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 126/TM-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Hội trường (tầng 07) -  Bảo hiểm Xã hội tỉnh (Số 07, khu phố 02, đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 25/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32, khóa X. ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Khai mạc lớp Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục (01 ngày). MD: Các thành viên BVSTBCPN ngành GDĐT; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2127/SGDĐT-BVSTBCPN ngày 16/10/2019 của Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ. ĐĐ: Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1718/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An.

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT – PC) họp Đoàn tham dự Giải Cầu lông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (P.CTTT – PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT – PC) dự Hội nghị phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa và Trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Grand Square, sảnh Ruby – tầng I (Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      9 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT – PC) họp Đoàn tham dự Giải Bóng chuyền ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (P.CTTT – PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự công bố Quyết định Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo: Văn phòng, GDTrH – TX, TCCB, KHTC. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thị xã Dĩ An.

                               Bình Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 43 bosung.doc
Trở về