Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 39 - Từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 39 - Từ 23/9/2019 đến 29/9/2019)

________________________

Thứ Hai 23/9/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo Công văn số 2566-CV/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy và Thông báo số 19-TB/ĐUK ngày 17/9/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). MD: Đ/c Võ Thành Danh (Phó Bí thư Đảng ủy Sở); Trưởng, phó các Phòng thuộc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về  “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” do Chính phủ tổ chức. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp tục dự  Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Bình. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1640/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục tại tỉnh Ninh Bình.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 415/ATTP-TTr ngày 16/9/2019 của Chi cục ATVSTP – Sở Y tế). ĐĐ: Trường Mầm non An Linh, Trường Mầm non Tư thục Tuổi thơ; Trường Tiểu học An Linh, huyện Phú Giáo (Tập trung tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh để cùng đi - Số 211, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng Họp trao đổi về việc thực hiện sáp nhập trường học theo Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy (P.TCCB chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng TCCB; Lãnh đạo Phòng KHTC. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 24/9/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự “Đối thoại Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019” (theo Thư mời số 104/TM-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự buổi bàn giao công tác Giám đốc giữa Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm NN – TH và BDNV tỉnh cho Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, TCCB, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Phòng họp HĐSP – Trung tâm GDTX tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1633/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 42/TB-ĐGS ngày 09/9/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh). ĐĐ: Huyện Dầu Tiếng (Sáng: UBND xã Định An; Chiều: UBND xã Thanh An).

6.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) tiếp và làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ đánh giá lại thiết bị CNTT của Văn phòng Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thụy Ái Quốc (CV P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 415/ATTP-TTr ngày 16/9/2019 của Chi cục ATVSTP – Sở Y tế). ĐĐ: Trường Mầm non Tư thục Hoa Hướng Dương, Vĩnh Hòa; Trường Tiểu học Phước Hòa A, huyện Phú Giáo (Tập trung tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh để cùng đi - Số 211, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Lãnh đạo Trường Đại học Portland State, Hoa Kỳ về việc tìm hiểu về quản lý điều hành kinh tế, môi trường đầu tư cạnh tranh của tỉnh với giải pháp tăng tốc đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác công tư. ĐĐ: Phòng khách UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong họp Ban Tổ chức và Trưởng, phó các tiểu ban chuẩn bị buổi họp mặt Tuyên dương – Khen thưởng học sinh giỏi ngành Giáo dục năm học 2018 – 2019 (P.GDTrH – TX, KT – QLCLGD và Văn phòng Sở phối hợp chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1650/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      13 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

Thứ Tư 25/9/2019

Sáng:

1.      Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội thảo triển khai Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non, phổ thông. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1647/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (Số 495, đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1633/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Dĩ An.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.KHTC) dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT, Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1657/QĐ-SGDĐT ngày 19/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 415/ATTP-TTr ngày 16/9/2019 của Chi cục ATVSTP – Sở Y tế). ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan; Trường Mẫu giáo Hoa Sen; Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp A, thị xã Tân Uyên (Tập trung tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh để cùng đi - Số 211, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 42/TB-ĐGS ngày 09/9/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh). ĐĐ: Huyện Bàu Bàng (Sáng: UBND xã Cây Trường II; Chiều: UBND xã Trừ Văn Thố).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 26/9/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 42/TB-ĐGS ngày 09/9/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh). ĐĐ: Huyện Phú Giáo (Sáng: UBND xã An Thái; Chiều: UBND xã Phước Sang).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 09/2019. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự lớp tập huấn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (theo Công văn số 1862/SKHĐT-TH ngày 16/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). MD: Đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC), đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT – PC). ĐĐ: Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Phòng GDTrH – TX dự Hội nghị viên chức năm học 2019 – 2020 tại Trường THPT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với lãnh đạo các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông  về việc phối hợp góp ý, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 để trình Giám đốc Sở GDĐT và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ. MD: Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, KHTC, TCCB, KT – QLCLGD, CTTT – PC. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      13 giờ, ủy nhiệm Phòng GDTrH – TX dự Hội nghị viên chức năm học 2019 – 2020 tại Trường THPT Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Thứ Sáu 27/9/2019

Sáng:

1.      Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác XMC – PCGD – XDXHHT tại tỉnh Đồng Tháp. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1782/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 34 (theo Giấy mời số 29/GM-HĐND ngày 18/9/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1633/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát.

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Lễ công bố quyết định thành lập đơn vị tự vệ trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. ĐĐ: Hội trường – Ban CHQS thành phố (Đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Minh Trúc Tâm (CV P.GDTrH – TX) dự Hội thảo tập huấn “Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới” từ ngày 27/9/2019 đến ngày 28/9/2019. ĐĐ: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Số 97, Đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                          Bình Dương, ngày 23 tháng 9 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
lịch tuần 39.doc
Trở về