Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 46- Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 46- Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)

________________________

Thứ Hai 12/11/2018

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự diễn tập thử khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018. ĐĐ: Khu vực diễn tập (sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận Trường Mầm non Thới Hòa đạt chuẩn Quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mầm non Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

3.      8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi tại tỉnh Bình Dương năm 2018-2019 (theo Giấy mời số 83/GM-SYT ngày 06/11/2018 của Sở Y tế Tỉnh). ĐĐ: Hội trường - Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh (Số 209, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 13/11/2018

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2018-2019 khối THPT và GDTX (P.GDTrH - TX chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: KT - QLCLGD, KHTC, TCCB, CTTT - PC; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH - TX; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2038/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Phiên họp UBND Tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND Tỉnh cuối năm 2018. ĐĐ: Phòng họp A – UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 14/11/2018

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018. MD: Các thành viên theo Công văn triệu tập số 2073/SGDĐT-VP ngày 02/11/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Khu vực diễn tập (sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học An Linh đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018-2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Tiểu học An Linh, huyện Phú Giáo.

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung chủ trì họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1903/QĐ-SGDĐT ngày 07/11/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Năm 15/11/2018

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (tiếp tục) dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018. MD: Các thành viên theo Công văn triệu tập số 2073/SGDĐT-VP ngày 02/11/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Khu vực diễn tập (sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

17 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự đêm từ thiện Kocham. ĐĐ: Khách sạn Nikko Sài Gòn (Số 235, Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thứ Sáu 16/11/2018

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tám - HĐND Tỉnh khóa IX (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh tổ chức (theo Giấy mời số 31/GM-HĐND ngày 06/11/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT-QLCLGD) dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 khối các cơ sở GDNN tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 3833/GM-SLĐTBXH ngày 08/11/2018 của Sở LĐTBXH Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Số 369, đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

3.      8 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) - Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Tiểu học Tân Lập. ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

12 giờ 00’, Lãnh đạo Sở dự họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 16/11/2018 đến ngày 18/11/2018. MD: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT; Các thành phần dự họp mặt theo Thông báo số 2025/TB-SGDĐT ngày 29/10/2018 của Sở GDĐT; Khách mời (có thư mời riêng). ĐĐ: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

                                             Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

    Đỗ Thành Nhơn

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 46.doc
Trở về