Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 39 - Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 39 - Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018)

________________________

Thứ Hai 24/9/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Trường Đại học Bình Dương và Lễ khai giảng năm học 2018-2019. ĐĐ: Trường Đại học Bình Dương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự lớp Tập huấn cán bộ quản lý các Sở Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục cấp nhà trường từ ngày 24/9/2018 đến ngày 27/9/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1780/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Đại Nam (Số 79, Đường Trần Hưng Đạo, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.           8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) làm việc với Thị ủy Dĩ An về công tác cán bộ. MD: Đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở). ĐĐ: Thị ủy Dĩ An.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) họp Ban Chấp Đảng ủy Sở GDĐT. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      15 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung chủ trì họp lấy ý kiến về Tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội”. MD: Lãnh đạo CĐN; Trưởng các phòng ban Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 25/9/2018

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự buổi Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”. MD: Chánh Thanh tra Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng: GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KHTC. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Dĩ An.

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự buổi Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”. MD: Đại diện lãnh đạo Phòng: GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KHTC, Thanh tra Sở; đ/c Huỳnh Nam Dương (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường-Huyện ủy Phú Giáo.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ, hợp nhất, điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 1495/GM-STP ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp). MD: Đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC), đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB). ĐĐ: Hội trường-Sở Tư pháp Tỉnh (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Tối:

18 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ Giới thiệu đối tác giáo dục Quốc tế và Tuyên dương khen thưởng học sinh đạt kết quả các kỳ thi tiếng Anh Cambridge trong năm tại Trung tâm Ngoại ngữ Á Mỹ. ĐĐ: Sảnh Hội nghị-Tầng 04 Khách sạn Mira (Số 555B, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Tư 26/9/2018

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị sơ kết đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Thư mời số 124/TM-UBND ngày 21/9/2018 của UBND Tỉnh). MD: Đ/c Hồ Thị Kim Ngân (CV P.KHTC). ĐĐ: Hội trường A-Công an Tỉnh.

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp ND1: Xét hồ sơ bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.  MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT. ND2: Ban Tổ chức họp mặt Tuyên dương-Khen thưởng học sinh giỏi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1759/QĐ-SGDĐT ngày 06/9/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      13 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Phiên họp thường kỳ lần thứ 26 của Thường trực HĐND Tỉnh (theo Giấy mời số 26/GM-HĐND ngày 20/9/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      13 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018-2019 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. MD: Lãnh đạo CĐN. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 27/9/2018

Sáng:

1.      9 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Hội đồng Quản trị Trường Đại học Bình Dương. ĐĐ: Trường Đại học Bình Dương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      9 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Buổi bàn giao công tác Hiệu trưởng Trường THPT Dĩ An. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH-TX, TCCB, KHTC. ĐĐ: Trường THPT Dĩ An, thị xã Dĩ An.

3.      8 giờ 00’, ủy nhiệm Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, việc thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2018-2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1761/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một; Các trường THPT, Trung tâm GDTX trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ Công bố Sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2018 và Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác video clip truyền thông về bảo vệ môi trường. ĐĐ: Sảnh Ruby (Tầng I)-Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Grand Square (Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      13 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự buổi Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”. MD: Đại diện lãnh đạo Phòng: GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Hội trường-UBND huyện Dầu Tiếng.

3.      13 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019 tại Trường THPT Thái Hòa. MD: Lãnh đạo: CĐN, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THPT Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Thứ Sáu 28/9/2018

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở dự Họp mặt Tuyên dương-Khen thưởng học sinh giỏi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018 (PGDTrH-TX, KT-QLCLGD, Văn phòng Sở phối hợp chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Lãnh đạo các phòng ban Sở GDĐT; Các thành viên có tên theo Quyết định số 1759/QĐ-SGDĐT ngày 06/9/2018 của Giám đốc Sở GDĐT; Thành phần theo Công văn triệu tập số 1671/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 12/9/2018 của Giám đốc Sở GDĐT; Đại biểu khách mời (có thư mời riêng). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự buổi Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”. MD: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở. ĐĐ: Hội trường A-UBND huyện Bắc Tân Uyên.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) tham dự Hội thảo “Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam”. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 29/9/2018

Sáng:

9 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ Khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trí Tâm. MD: Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH). ĐĐ: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trí Tâm (Số 79/28, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

                                Bình Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

    Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lichtuan39.doc
Trở về