Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 12 (Từ 19/03/2018 đến 25/03/2018)_Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 12 - Từ 19/03/2018 đến 25/03/2018)

_________________________________________

Thứ Hai 19/03/2018

Sáng:  

1.         Phó Giám đốc Lê Nhật Nam tham dự Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2018 tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/03/2018 đến ngày 21/03/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 384/QĐ-SGDĐT ngày 01/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Số 16, đường Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận Trường Mầm non Hoa Anh Đào đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. MD: Lãnh đạo Phòng GDMN.  ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Anh Đào (Tổ 23, ấp 03, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên).

3.         9 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung chủ trì họp Góp ý kiến của thành viên Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Tỉnh về Dự thảo chương trình các môn học cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 460/SGDĐT-GDTH ngày 15/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

4.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP.PGDTrH-TX) chủ trì họp Góp ý kiến của thành viên Tổ NVBM theo Đề cương của Bộ GDĐT, rà soát và điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các đơn vị cho từng môn học; Các ý kiến đề xuất của thành viên Tổ NVBM với Bộ GDĐT về Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mới cấp THPT và GDTX. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 443/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         Đ/c Lê Thị Thùy Trang (Kế toán trưởng) dự lớp Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công từ ngày 15/03/2018 đến ngày 21/03/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 409/QĐ-SGDĐT ngày 14/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

6.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tiếp tục tổ chức thi chung kết-Hội thi giáo viên dạy giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT, GDTX lần thứ X năm học 2017-2018 từ ngày 13/03/2018 đến ngày 31/03/2018. MD: Các thành viên theo Công văn triệu tập số 367/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS: Nguyễn Viết Xuân, Phú Mỹ; Trường THPT: Võ Minh Đức, An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

7.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTH tiếp tục tổ chức thi thực hành Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” từ ngày 13/03/2018 đến ngày 30/03/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 29/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trong Tỉnh.

8.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Ba 20/03/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

2.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) chủ trì họp Góp ý kiến của thành viên Tổ NVBM theo Đề cương của Bộ GDĐT, rà soát và điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các đơn vị cho từng môn học; Các ý kiến đề xuất của thành viên Tổ NVBM với Bộ GDĐT về Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mới cấp THCS. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 443/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 392/QĐ-SGDĐT ngày 07/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

4.         4 giờ 30’, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn giám sát về tình hình tổ chức chất lượng bữa ăn tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 09/03/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Tập trung tại Trung tâm Thương mại Becamex.

5.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2018 môn Toán. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 369/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Tư 21/03/2018

Sáng:  

1.         9 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Hội đồng Quản trị Đại học Bình Dương lần thứ II. ĐĐ: Văn phòng Hội đồng Quản trị Đại học Bình Dương (Số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020” (theo Giấy mời số 20/GM-SVHTTDL ngày 13/03/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). ĐĐ: Hội trường A-SVHTTDL Tỉnh (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 392/QĐ-SGDĐT ngày 07/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

4.         4 giờ 30’, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn giám sát về tình hình tổ chức chất lượng bữa ăn tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 09/03/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Tập trung tại Trung tâm Thương mại Becamex.

5.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2018 môn Ngữ văn. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 369/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An.

6.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2018 môn Vật lý. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 369/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

7.         8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2018-2019 các trường THPT: Tây Nam, Bàu Bàng, Bến Cát, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Long Hòa, Phan Bội Châu, Bình An, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Phước Vĩnh, Phước Hòa, Tân Bình, Thường Tân, Tân Phước Khánh. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 416/SGDĐT-TCCB ngày 09/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

8.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

9.         8 giờ 00’, đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC) dự họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng Tỉnh để thông qua hồ sơ đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên. ĐĐ: Phòng họp B-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Chiều:

1.         15 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về việc hỗ trợ ĐHQG-HCM triển khai dự án Khối nhà năng khiếu 02 của  Trường Phổ thông Năng khiếu-Phân hiệu Đông Hòa tại khu đô thị ĐHQG-HCM (theo Giấy mời số 40/GM-SKHĐT ngày 19/03/2018 của Sở KHĐT Tỉnh). MD: Đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX), đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC). ĐĐ: Sở KHĐT Tỉnh (Tầng 04, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         13 giờ 30’, đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Họp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng về cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động (theo Giấy mời số 41/GM-SKHĐT ngày 19/03/2018 của Sở KHĐT Tỉnh). ĐĐ: Sở KHĐT Tỉnh (Tầng 04, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         13 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2018-2019 các trường THPT: chuyên Hùng Vương, Bình Phú, An Mỹ, Võ Minh Đức, Nguyễn Đình Chiểu, Trịnh Hoài Đức, Trần Văn Ơn, Nguyễn Trãi, Huỳnh Văn Nghệ, Thái Hòa, Lê Lợi, Dĩ An, Nguyễn An Ninh, Trung tâm GDTX Tỉnh. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 416/SGDĐT-TCCB ngày 09/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Năm 22/03/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp UBND Tỉnh phiên thường kỳ tháng 03/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh quý I; Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành tháng 03 của UBND Tỉnh; Dự thảo Chương trình làm việc tháng 04/2018 của UBND Tỉnh; Chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản; Chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống cho một số đối tượng chính sách người có công; Chính sách chi hỗ trợ tang lễ cho một số đối tượng. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Thông qua việc rà soát Biên bản góp ý của Tổ NVBM cho từng môn học, hoạt động giáo dục cấp THPT, GDTX và THCS; Thống nhất kết quả góp ý kiến cho từng môn, từng cấp học để gửi báo cáo về Bộ GDĐT. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 443/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp Ban Tổ chức, Ban Coi thi, Ban Giám khảo Hội Giao lưu “Tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cấp tiểu học năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số: 399/QĐ-SGDĐT, 401/QĐ-SGDĐT; 402/QĐ-SGDĐT  ngày 12/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bình Hòa 02, thị xã Thuận An.

4.         7 giờ 00’, lãnh đạo Phòng KTQLCLGD tổ chức coi thi chọn học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 339/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

5.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 392/QĐ-SGDĐT ngày 07/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

6.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức chấm thi thực hành giáo viên Hội thi giáo viên giỏi-cấp dưỡng giỏi mầm non “Giải thưởng Võ Minh Đức” năm học 2017-2018 từ ngày 22/03/2018 đến ngày 23/03/2018. MD: Các thành viên theo Quyết định số 379/SGDĐT-GDMN ngày 28/02/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thị xã Dĩ An.

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

8.         8 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp Triển khai công tác tổ chức thực hiện; công tác quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn cho giáo viên, học sinh tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 422/SGDĐT-CTTTPC ngày 12/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Chương trình Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ II, năm 2018 và Tọa đàm “Công tác xã hội-Vì hạnh phúc nhân dân”. ĐĐ: Hội trường 02-Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo vòng chung kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức”. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 29/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bình Hòa 02, thị xã Thuận An.

3.         14 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) họp Hội đồng coi thi, chấm thi Hội thi viên chức thư viện giỏi cấp THPT và GDTX vòng Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 389/QĐ-SGDĐT ngày 05/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Sáu 23/03/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khai mạc Hội thi viên chức thư viện  giỏi cấp THPT và GDTX vòng Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 389/QĐ-SGDĐT ngày 05/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung Lễ khai mạc Hội Giao lưu “Tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cấp tiểu học năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số: 399/QĐ-SGDĐT; 401/QĐ-SGDĐT; 402/QĐ-SGDĐT ngày 12/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bình Hòa 02, thị xã Thuận An.

3.         8 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/03/2018 do Sở LĐ-TB và XH Tỉnh tổ chức. ĐĐ: Khách sạn Thắng Lợi (Số 210, đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         9 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự cùng với lãnh đạo Sở Ngoại vụ tiếp tổ chức East Meetswest đến khảo sát tại tỉnh Bình Dương (theo Công văn số 215/SNgV-LS ngày 16/03/2018 của Sở Ngoại vụ Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp B-Sở Ngoại vụ Tỉnh (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.         11 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ bế mạc Hội thi viên chức thư viện  giỏi cấp THPT và GDTX vòng Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 389/QĐ-SGDĐT ngày 05/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

6.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 392/QĐ-SGDĐT ngày 07/03/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

7.         8 giờ 30’, đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025 (theo Giấy mời số 16/GM-SNN ngày 16/03/2018 của Sở NN và PTNT Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-Sở NN và PTNT Tỉnh cũ (Số 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

8.         4 giờ 30’, đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Đoàn giám sát về tình hình tổ chức chất lượng bữa ăn tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 09/03/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Tập trung tại Trung tâm Thương mại Becamex.

9.         7 giờ 00’, lãnh đạo Phòng KTQLCLGD tổ chức coi thi chọn học sinh giỏi thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh THCS cấp Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 339/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

10.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         13 giờ 00’, Phòng GDTrH-TX tổ chức thao giảng, dự giờ môn Mỹ thuật học kỳ II năm học 2017-2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 381/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Lê Lợi, huyện Bắc Tân Uyên.

2.         16 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổng duyệt đội hình diễu hành Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 435/SGDĐT-CTTTPC ngày 12/03/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Khán đài A-Sân Vận động Tỉnh (Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 24/03/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn” năm học 2017-2018 do Tỉnh Đoàn tổ chức. ĐĐ: Trường THCS Thới Hòa (Khu phố 03, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

2.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Chương trình Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Ngày Đoàn viên-Ngày Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương năm 2018. ĐĐ: Nhà ở xã hội Becamex-Khu Hòa Lợi (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’,  lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức chấm thi thực hành cấp dưỡng Hội thi giáo viên giỏi-cấp dưỡng giỏi mầm non “Giải thưởng Võ Minh Đức” năm học 2017-2018 từ ngày 24/03/2018 đến ngày 25/03/2018. MD: Các thành viên theo Quyết định số 379/SGDĐT-GDMN ngày 28/02/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Thống Nhất, thị xã Dĩ An.

                    Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

                                                                                               Nguyễn Văn Thuận
Trở về