Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 48 - Từ 27/11//2017 đến 03/12/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 48 - Từ 27/11//2017 đến 03/12/2017)

__________________________________________

Thứ Hai 27/11/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị toàn thể Thành phố Thông minh Bình Dương 2017. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam họp Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở GDĐT. MD: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB), đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 30’, đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự lớp Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương (theo Công văn số 323/DATHPT2-ĐTBD ngày 16/11/2017 của BQL Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2) từ ngày 27/11/2017 đến ngày 29/11/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4632/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (Lô 05, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội thảo Dữ liệu mở trong phát triển Thành phố Thông minh Bình Dương. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      16 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ bế mạc Triển lãm Doanh nghiệp Khoa học-Công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn thẩm tra tính xác thực các điều kiện đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4607/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Công ty Cổ phần Quốc tế ICO-Chi nhánh Bình Dương (Số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Thứ Ba 28/11/2017

Sáng:  

1.      8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2017-2018 khối các trường THPT, Trung tâm GDTX Tỉnh, Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Lãnh đạo các Phòng: GDTrH-TX, KTQLCLGD, TCCB, KHTC, CTTT-PC; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2196/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/11/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận và công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mầm non 13/3, huyện Dầu Tiếng.

3.      7 giờ 30’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự buổi Tọa đàm chuyên gia “Vai trò của giảng viên thực hành trong mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng”. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra Hành chính Trường THPT Thanh Tuyền. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4630/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

6.      7 giờ 45’, Phòng GDTrH-TX tổ chức thao giảng, dự giờ và sinh hoạt chuyên đề môn Toán cấp THPT. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1963/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/10/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Trần Văn Ơn, thị xã Thuận An.

7.      8 giờ 00’, đ/c Hồ Thị Kim Ngân (CV P.KHTC) dự Hội nghị triển khai thực hiện biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh (theo Thư mời số 1179/TM-CTK ngày 21/11/2017 của Cục Thống kê Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (Số 63, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Thụy Ái Quốc (CV P.GDTH) dự Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Một số trường mầm non thị xã Tân Uyên.

 

Chiều:

14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Thị ủy Bến Cát về công tác tổ chức cán bộ. MD: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Văn phòng  Thị ủy Bến Cát.

Thứ 29/11/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng với Lãnh đạo UBND Tỉnh gặp gỡ đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017 (theo Thư mời số 138/TM-UBND ngày 06/11/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam và Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 06, khóa XII (1, 5 ngày, theo Công văn số 1342-CV/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận và công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Tân Định, thị xã Bến Cát.

4.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra Hành chính Trường THPT Thanh Tuyền. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4630/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

6.      8 giờ 30’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Cụm thi đua ngành GDĐT (theo Công văn số 1404/PGDĐT-TĐKT ngày 24/11/2017 của Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên). MD: Lãnh đạo: Thanh tra Sở, các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường-Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

7.      8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên). MD: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi (CV P.KTQLCLGD). ĐĐ: Trường Tiểu học Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

8.      8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Thụy Ái Quốc (CV P.GDTH) dự Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Một số trường mầm non thị xã Tân Uyên.

Chiều:

14 giờ 00’, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 06, khóa XII (theo Công văn số 1342-CV/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 30/11/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 06, khóa XII (theo Công văn số 1342-CV/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      5 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn học tập kinh nghiệm giáo dục mầm non tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30/11/2017 đến ngày 03/12/2017. MD: Phòng GDMN; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2190/SGDĐT-GDMN ngày 09/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non 09 và Trường Mầm non Hiển Linh, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra Hành chính Trường THPT Thanh Tuyền. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4630/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

4.      8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn thẩm tra, thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện, thị xã, xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (theo Kế hoạch số 2192/KH-BCĐ ngày 17/11/2017 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng.

5.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Tiểu học Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng.

6.      8 giờ 00’, đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Luật Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức. ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Bộ CHQS Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

7.      8 giờ 00’, đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Họp xét khen thưởng công tác của Ban Chỉ đạo 138 năm 2017 (theo Thư mời số 03/TM-VPTT(CA) ngày 24/11/2017 của BCĐ PC TN-TNXH&XDPT TDBV ANTQ). ĐĐ: Hội trường B-Công an Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

8.      8 giờ 30’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Họp giao ban thi đua khối 03 lần I. MD: Lãnh đạo: CĐN, Thanh tra Sở, GDTrH-TX, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường THPT Bình An, thị xã Dĩ An.

9.      7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức hướng dẫn thi năng lực-Hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ X-năm học 2017-2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2248/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/11/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

10.    7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng về công tác tổ chức cán bộ. MD: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Văn phòng Huyện ủy Bàu Bàng.

2.      14 giờ 00’, đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Họp thẩm định nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An (theo Giấy mời số 3856/GM-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp B-Sở Xây dựng Tỉnh (Tầng 07, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      13 giờ 30’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn thẩm tra, thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện, thị xã, xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (theo Kế hoạch số 2192/KH-BCĐ ngày 17/11/2017 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

4.      13 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Tiểu học Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Thứ Sáu 01/12/2017

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh lần thứ 14-khóa X mở rộng (theo Công văn số 1314-CV/TU ngày 24/11/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra Hành chính Trường THPT Thanh Tuyền. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4630/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

3.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THPT Bến Cát. MD: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi (CV P.KTQLCLGD), đ/c Đặng Kim Anh (CV P.GDTrH-TX). ĐĐ: Trường THPT Bến Cát, thị xã Bến Cát.

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Tiểu học Định An, huyện Dầu Tiếng.

5.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn thẩm tra, thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện, thị xã, xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (theo Kế hoạch số 2192/KH-BCĐ ngày 17/11/2017 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

6.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức chấm thi năng lực-Hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ X-năm học 2017-2018. MD: Các thành phần theo Quyết định  số 4606 /QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

7.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958-01/12/2017). ĐĐ: Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi (Đường 01/12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

8.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức thao giảng, dự giờ và sinh hoạt chuyên đề môn Hóa học cấp THPT năm học 2017-2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1961/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/10/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX Tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

9.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

10.      8 giờ 00’, Văn phòng Sở tổ chức lớp Bồi dưỡng soạn giảng e-Learning dành cho giáo viên tiểu học từ ngày 01/12/2017 đến ngày 02/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2102/SGDĐT-VP ngày 31/10/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ:  Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Tối:

18 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Ký kết Hiệp ước Hữu nghị Lào-Việt Nam và 35 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam. ĐĐ: Phòng Sunflower Ballroom, Tầng 01, Khách sạn Rex (Số 141, Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ Nhật 03/12/2017

Sáng:

8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự họp mặt Truyền thống thường niên lần thứ 23 của Cựu học sinh trung học An Mỹ. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT An Mỹ, (Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

                            Bình Dương, ngày 27 tháng 11 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

                                                                                                                   Nguyễn Văn Thuận
Trở về