Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 39 - Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 39 - Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017)

_________________________________________

Thứ Hai 25/9/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Gíao dục đại học tại Hà Nội (theo Quyết định số 4394/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Hội trường A-Bộ GDĐT (Số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

2.         Đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX), đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C12, khóa học 2017-2019 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017. ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         Đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC) dự lớp Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn GDQP và AN các trường THPT năm 2017 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4390/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Quân sự Quân khu 07 (Số 479, đường Tô Ký, khu phố 02, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Lãnh đạo CĐN. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự nghe Báo cáo kết quả nhận bài dự thi và thống nhất kế hoạch chấm thi (theo Thư mời ngày 21/9/2017 của BTC Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Phòng họp-Ban Tuyên giáo Tỉnh (Tầng 19, tháp B, Trung tâm hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 26/9/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự buổi Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2017. MD: Lãnh đạo Văn phòng Sở, các Phòng: TCCB, KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH-TX. ĐĐ: Hội trường-UBND phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự cùng với lãnh đạo UBND Tỉnh gặp gỡ đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017 (theo Thư mời số 99/TM-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối; Cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các đ/c Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, các đ/c báo cáo viên Chi, Đảng bộ cơ sở, các đ/c trưởng, phó phòng ban Sở GDĐT nghe thông tin thời sự quý III năm 2017 (theo Thông báo số 97-TB/ĐUK ngày 18/9/2017 của Đảng ủy khối Các cơ quan Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

5.         8 giờ 00’, đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017; Triển khai phương hướng năm học 2017-2018. ĐĐ: Hội trường D1-Trường Chính trị Tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.         8 giờ 00’, Phòng GDTrH-TX Họp tổ nghiệp vụ bộ môn Tin học cấp THCS. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1666/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20/9/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

7.         8 giờ 00’, Phòng GDTrH-TX tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh lớp 5 về việc trang bị kỹ năng làm bài thi năng lực tiếng Anh cho học sinh. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1656/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/9/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1.         13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng họp Phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 09/2017 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 09 tháng và những nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2017; Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành tháng 09 của UBND Tỉnh; Dự thảo Chương trình làm việc tháng 10/2017 của UBND Tỉnh; Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 13/7/2012 của Tỉnh ủy về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/1013 của UBND Tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành và UBND cấp huyện. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         13 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh lớp 9 và lớp 12 về việc trang bị kỹ năng làm bài thi năng lực tiếng Anh cho học sinh. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1656/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/9/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ 27/9/2017

Sáng:

1.         8 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Họp thống nhất phương án thành lập Trường THPT Năng khiếu TDTT (theo Giấy mời số 25/GM-SVHTTDL ngày 20/9/2017 của Sở VHTT và DL Tỉnh). MD: Đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC). ĐĐ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự chương trình “Ngày Hội Trung thu lần thứ XVI tỉnh Bình Dương năm 2017 ” (theo Thư mời ngày 08/9/2017 của HĐBT Quỹ Bảo trợ trẻ em). ĐĐ: Địa đạo Tam Giác Sắt (Xã An Tây, thị xã Bến Cát).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận và công nhận lại các trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2360/QĐ-SGDĐT ngày 01/9/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường THCS Trần Quang Diệu, huyện Phú Giáo.

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4226/QĐ-SGDĐT ngày 28/8/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Bến Cát; Các trường THPT trên địa bàn thị xã Bến Cát.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự ọpHHọp về việc rà soát, thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ do Sở GDĐT tham mưu UBND Tỉnh ban hành (theo Giấy mời số 15/GM-SNV ngày 25/9/2017 của Sở Nội vụ). MD: Lãnh đạo Phòng KHTC, đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB). ĐĐ: Phòng họp-Sở Nội vụ (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         15 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam Họp xét bổ nhiệm lại viên chức quản lý ở cơ sở (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo: Công đoàn ngành, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Trưởng các phòng ban Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         15 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự chương trình “Ngày Hội Trung thu và Trao học bổng tỉnh Bình Dương lần thứ XVI-Tổng kết 20 năm thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em Tỉnh (27/9/1997-27/9/2017)” (theo Thư mời ngày 08/9/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         13 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2017-2018 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Năm 28/9/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng (theo Công văn số 1192-CV/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2002-2017. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017-2022 của Sở GDĐT. MD: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Hội thảo khoa học chuyên đề “Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” (theo Công văn số 1282/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 20/9/2017 của Cục Nhà giáo và CBQLGD). MD: Đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB). ĐĐ: Khách sạn Đại Nam (Số 79, đường Trần Hưng Đạo, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 29/9/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (02/10/1977-02/10/2017). ĐĐ: Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Bình Dương (Số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         6 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Khai mạc Hội thao giao lưu truyển thống các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Sở GDĐT tỉnh Bình Dương lần thứ VIII năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4396/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Nhà thi đấu Đa năng-Trường THPT Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.

3.         9 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Chương trình “Học bổng KOCHAM-Nâng bước ước mơ” lần IV năm học 2017-2018 (theo Công văn số 4046/UBNS-VX ngày 14/9/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         7 giờ 30’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.GDCN-ĐH) dự Lễ tốt nghiệp các lớp cao đẳng, trung cấp khóa 2014-2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. ĐĐ: Số 529, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

5.         8 giờ 00’, đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. ĐĐ: Hội trường 200.B3-Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

6.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1639/SGDĐT-GDTrHTX ngày 18/9/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

7.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn , Hội và phong trào sinh viên, thanh niên trường học tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. ĐĐ: Hội trường 02-Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 01/10/2017

Sáng:

8 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ IV, 06 bài học lý luận chính trị và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ thời kỳ mới-năm 2017. ĐĐ: Hội trường-Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

16 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Tổng kết và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ IV, 06 bài học lý luận chính trị và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ thời kỳ mới-năm 2017. ĐĐ: Hội trường-Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

                            Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

                                                                                                                     Nguyễn Văn Thuận
Trở về