Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 3" – Lớp 5

Cùng học Tin học quyển 3 là cuốn sách cuối cùng trong bộ 3 quyển sách Cùng học Tin học được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc tiểu học.


Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 3 – Lớp 5

I. Phần mềm

Phần 3: Học và Chơi cùng máy tính

Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 5

 Phần mềm Cùng Học Toán 5

Bài 2: Học xây lâu đài trên cát bằng phần mềm Sand Castle Builder

 Phần mềm Sand Castle Builder

Bài 3: Luyện nhanh tay tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

 Phần mềm The Monkey Eyes

Phần 4: Em học gõ 10 ngón

 Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario

Phần 6: Thế giới Logo của em

 Phần mềm Microsoft Windows Logo

Phần 7: Em học Nhạc

 Phần mềm Encore

 tài liệu tập huấn Phần mềm Encore

 Bài đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi

 Bài đọc nhạc số 2: Mặt trời lên

 Bài đọc nhạc số 3: Tôi hát Son la Son

 Bài đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác

 Bài đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui

 Bài đọc nhạc số 6: Chú bộ đội

 Bài đọc nhạc số 7

 Bài đọc nhạc số 8: Mây chiều

II. Hình ảnh


Hình 17

Hình 20

Hình 31

Hình 33

School@net

Tập tin đính kèm:
Trở về