Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

VnTools Excel for 2007 về sau

Với ứng dụng này có thể hổ trợ cho chúng ta một số công việc hữu dụng trong việc xử lý bảng tính Excel.

 

Tiện ích có 4 nhóm lệnh chính như sau:

1. Tiện ích về văn bản : Trong nhóm lệnh này chứa các lệnh xử lý chủ yếu là văn bản trên ô tính, gồm các lệnh sau:

Tách – Ghép họ và tên

Xóa hàng trống

Tô màu xen kẻ

Chuyển Font chữ

Chuyển chữ hoa

Sắp xếp Tiếng Việt

2. Tiện ích về số - ô tính : Trong nhóm lệnh này chứa các lệnh chủ yếu về số trên ô tính, gồm các lệnh sau :

Chỉ số trên

Chỉ số dưới

Đọc số VND

Ẩn giá trị

Ẩn số 0

Ô trùng nhau

Định dạng nhanh

3. Tiện ích về WorkBooks : Trong nhóm này chứa các lệnh chủ yếu về WorkBook và các Sheet. Gồm các lệnh sau :

Lưu và đóng

Tự động lưu bảng tính

Ẩn Sheet

Tiện ích Names

Mini Options

4. Tiện ích in dữ liệu : Trong nhóm lệnh này chứa các lệnh chủ yếu và xem trang in, thiết lập trang in và in dữ liệu, gồm các lệnh sau:

In vùng chọn

Xem trang in

Thiết lập trang in

In trang tính

Tác giả tiện ích: Trương Văn Sự

Giáo viên: Trường THCS Tân Bình - Phụng Hiệp - Hậu Giang

Email: Sutv.c2tb.ph@HauGiang.edu.vn

ĐT: 01677273089

 

Tải file

(Nguồn Internet)

Tập tin đính kèm:
Trở về