Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Nguyễn Tấn Anh - UVBCH

Ông Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ:

- Trưởng phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên

Điện thoại: (0650) 3.683.082

E-mail: anhnt@btu.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://pgdbactanuyen.edu.vn

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trở về