Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
11. Tạ Tấn Tuấn - UVBCH

Ông Tạ Tấn Tuấn

Chức vụ:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng

Điện thoại: (0274) 3.561.278

E-mail: tuantt@dt.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://dautieng.edu.vn

Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Trở về