Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
12. Phạm Hoa Hòa - UVBCH

Phạm Hoa Hòa

Chức vụ:

- Phó Trưởng phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một

Điện thoại: (0274) 3.848.912

E-mail: phamhoahoa@tptdm.edu.vn

Website: http://tptdm.edu.vn

Địa chỉ: Số 1 đường Quang Trung, Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về