Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
17. Quách Đức Thịnh - UVBCH

Ông Quách Đức Thịnh

Chức vụ:

- Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Điện thoại: (0274) 3.825.477

E-mail: 

Website: http://thpt.sgdbinhduong.edu.vn/trinhhoaiduc 

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Trở về