Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
2. Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc

 Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở GDĐT

            Điện thoại: (0274) 3.831.969        E-mail: dungnp@sgdbinhduong.edu.vn

 

* Tham gia các ban của tỉnh và của ngành:

- Phó Trưởng ban Ban Điều hành thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” (Đề án 404).

- Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong tiêm chủng mở rộng tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục - xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống lao tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống mù lòa và Nhóm hành động thị giác tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng,chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Bình Dương.

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trở về