Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Bà Nguyễn Hồng Sáng - Bí thư

Chức vụ:

- Bí thư Đảng uỷ Sở GDĐT

- Giám đốc Sở GDĐT

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.825.794

E-mail: sangnh@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về