Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Trần Chí Tài - UVBCH

Ông Trần Chí Tài

Chức vụ:

- Uỷ viên BCH Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: taitc@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgdbinhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phương Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Trở về