Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Đỗ Hà Thế Bình - UVBCH

Ông Đỗ Hà Thế Bình

Chức vụ:

- Uỷ viên BCH Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Chủ tịch CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274). 825.681

E-mail: binhdht@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Trở về