Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Căn cứ vào Quyết định số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21/08/2018 về việc hướng dẫn tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm học 2018. Căn cứ vào Công văn số 1495/SGDĐT-GDTrHTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, sáng ngày 01/10/2018 tổ Ngữ văn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chuyên đề: “Học tập suốt đời những câu chuyện về ý thức tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Học tập suốt đời là một phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng tấm gương học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và chỉ dẫn quý báu, đặc biệt là việc tự học. Tự học là hoạt động có mục đích của con người, là điều cần thiết và quan trọng trong quá trình tiếp nhận tri thức. Bác Hồ học ở trường lớp không nhiều mà chủ yếu là tự học. Dù làm gì, ở đâu thì Bác vẫn không ngừng làm giàu thêm kiến thức của mình. Đó chính là phẩm chất nổi bật của Bác. Đất nước Việt Nam tự hào về Bác Hồ bởi Bác là sự kết tinh những tinh hoa truyền thống của bản sắc văn hóa dân tộc.


Học sinh trình bày tiết mục văn nghệ

Với các tiết mục văn nghệ và kể chuyện hấp dẫn xung quanh chủ đề Học tập suốt đời những câu chuyện về ý thức tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn kĩ lưỡng, buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được sự yêu mến, quan tâm của các em học sinh. Qua chuyên đề này, tổ Ngữ văn mong muốn truyền tải thông điệp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết ở trang đầu Quyển sổ vàng của trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Từ đó, giúp các em học sinh hiểu được tầm quan của việc học tập và rèn luyện ý thức tự học để ngày càng hoàn thiện bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội./.

(Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu)

Trở về