Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trường THPT Lê Lợi tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-2017
Tham dự Hội thi có 11 giáo viên đến từ hai cấp THCS và THPT trong trường. Giáo viên dự thi trải qua 4 nội dung chấm điểm, bao gồm: chấm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, bài tham luận trình bày kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm, báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp và xử lí tình huống trong công tác chủ nhiệm lớp.

Thí sinh báo cáo thành tích và xử lí tình huống trong công tác chủ nhiệm lớp

Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo tham luận kinh nghiệm, giáo viên xử lí tình huống chủ nhiệm, đánh giá hồ sơ chủ nhiệm, bỏ phiếu bình bầu. Kết quả cuộc thi ban tổ chức đã trao 1 giải I, 1 giải II, 1 giải III và 03 giải khuyến khịch cho các giáo viên xuất sắc của Hội thi.


Hội đồng Sư phạm theo dõi Hội thi “Giáo viên Chủ nhiệm giỏi” năm học 2016 – 2017

 Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chủ nhiệm của bản thân, là cơ hội cho các giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn trong trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chủ nhiệm, kinh nghiệm để xử lý những tình huống sư phạm thường xuyên xảy ra khi làm công tác chủ nhiệm lớp. Bên cạnh đó, hội thi cũng nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà  trường. 

Tổng kết trao giải thưởng Hội thi “Giáo viên Chủ nhiệm giỏi năm học 2016 – 2017

Đây là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của trường, được tổ chức hàng năm để từ đó Ban lãnh đạo nhà trường định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trong trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

(Theo Trường THPT Lê Lợi)

Trở về