Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn công tác dân số, SKSS vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS
Sáng ngày 19/10/2019, Sở GDĐT phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống HIV/AIDS năm học 2019-2020 cho các phòng GDĐT, các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong tỉnh.


Bác sĩ Võ Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Truyền thông giáo dục, Chi cục Dân số - KHHGĐ,
phụ trách báo cáo nội dung dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên


Bác sĩ Vương Thế Linh - Phó Trưởng khoa Quản lý điều trị, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương
phụ trách báo cáo nội dung phòng, chống HIV/AIDS

Đây là chương trình tập huấn nhằm triển khai công tác công tác dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống HIV/AIDS năm học 2019-2020 theo Kế hoạch số 667/KH-SGDĐT ngày 16/4/2019 của Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và Công văn số 1787/SGDĐT-CTTTPC ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Chương trình tập huấn được chia thành 02 lớp với Lớp 1 tổ chức tại Trường THPT Võ Minh Đức gồm hơn 250 thầy cô là chuyên viên các phòng GDĐT; giáo viên Tổng phụ trách Đội; giáo viên phụ trách Tổ tư vấn học đường, giáo viên phụ trách y tế trường học, đại diện giáo viên chủ nhiệm của các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Lớp 2 tổ chức tại Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh gồm hơn 170 thầy cô là giáo viên phụ trách công tác Đoàn; giáo viên phụ trách Tổ tư vấn học đường, đại diện giáo viên chủ nhiệm thuộc các trường THPT; Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Ban tổ chức chương trình tập huấn đã mời 02 báo cáo viên gồm có bác sĩ Võ Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Truyền thông giáo dục, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương và bác sĩ Vương Thế Linh - Phó Trưởng khoa Quản lý điều trị, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương phụ trách báo cáo các nội dung cho 02 lớp tập huấn.

Nội dung chương trình tập huấn là các kiến thức cơ bản, những vấn đề thiết thực và các kỹ năng cần thiết về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống HIV/AIDS; tình hình của các công tác nói chung và những diễn biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các báo cáo viên cũng đã giải đáp các câu hỏi của đại biểu tham dự lớp tập huấn về các vấn đề đối với cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên, học sinh…


Quang cảnh của lớp tập huấn số 1 dành cho khối phòng GDĐT, trường THCS (buổi sáng)


Quang cảnh của lớp tập huấn số 1 dành cho khối phòng GDĐT, trường THCS (buổi chiều)


Quang cảnh của lớp tập huấn số 2 dành cho khối trường THPT, trung tâm GDTX (buổi sáng)


Quang cảnh của lớp tập huấn số 2 dành cho khối trường THPT, trung tâm GDTX (buổi chiều)

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về