Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
“Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XIII năm 2019: Một số hình ảnh ngày dự thi thứ 3
Một số hình ảnh của Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XIII năm 2019 trong Ngày dự thi thứ 3 (29/3/2019)

Trong ngày thứ ba có 11 đơn vị dự thi gồm:

1. Trường THPT Bàu Bàng với chủ đề “Quê hương mình”.

2. Trường THPT Tân Phước Khánh với chủ đề “Việt Nam tôi”.

3. Trường THPT Nguyễn An Ninh với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

4. Trường THPT Phước Hòa với chủ đề “Hồn biển”.

5. Trường THPT Bến Cát với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam”.

6. Trường THPT Tây Sơn với chủ đề “Việt Nam ơi! Chúng con gọi tên người”.

7. Trường THPT Thường Tân với chủ đề “Việt Nam quê tôi”.

8. Trường THPT Tân Bình với chủ đề “Giai điệu quê hương”.

9. Trường THPT Võ Minh Đức với chủ đề “Việt Nam – Những dấu son”.

10. Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm với chủ đề “Bình Dương ngày mới”.

11. Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”.

Một số hình ảnh của Ngày dự thi thứ ba (29/3/2019)


Tiết mục của Trường THPT Bàu Bàng


Tiết mục của Trường THPT Tân Phước Khánh


Tiết mục của Trường THPT Nguyễn An Ninh


Tiết mục của Trường THPT Phước Hòa


Tiết mục của Trường THPT Bến Cát


Tiết mục của Trường THPT Tây Sơn


Tiết mục của Trường THPT Thường Tân


Tiết mục của Trường THPT Tân Bình


Tiết mục của Trường THPT Võ Minh Đức


Tiết mục của Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm


Tiết mục của Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về