Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
“Giai điệu tuổi hồng” năm 2017: Một số hình ảnh ngày dự thi thứ 2
Một số hình ảnh của Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII năm 2017 trong Ngày dự thi thứ 2 (13/4/2017)

Trong ngày thứ hai có 10 đơn vị dự thi gồm:

1. Trường THPT Phước Vĩnh với chủ đề “Quê hương tình yêu và tuổi trẻ”

2. Trường THPT Nguyễn Huệ với chủ đề “Nét son hồn Việt”

3. Trường THPT Thường Tân với chủ đề “Đất nước giai điệu hào hùng”

4. Trường THPT Tân Bình với chủ đề “Dòng chảy non sông Việt”

5. Trường THPT Long Hòa với chủ đề “Đất nước”

6. Trường THPT Dầu Tiếng với chủ đề “Nghĩa sư đồ”

7. Trường THPT Tây Nam với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”

8. Trường THPT Nguyễn Trãi với chủ đề “Hồn Việt”

9. Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm với chủ đề “Con đường đi tới tương lai”

10. Trường THPT An Mỹ với chủ đề “Nét Việt”

Một số hình ảnh của Ngày dự thi thứ hai (13/4/2017)

 

 

(Anh Thái – Minh Ngọc)

Trở về