Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 của Khối thi đua số 3
Sáng ngày 18/7/2018, tại trường THPT Phước Hòa, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

Về dự Hội nghị có Thầy Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở, Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên và Thanh tra Sở, cùng toàn thể các cán bộ quản lý, Chủ tịch công đoàn của 16 đơn vị đến từ các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh trong Khối thi đua số 3.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 của Khối  thi đua số 3

Hội nghị đã đánh giá những kết quả mà các đơn vị trong khối thi đua số 3 đã đạt được trong năm học vừa qua đồng thời cũng chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc và phương hướng khắc phục trong năm học tới. Từ đó Hội nghị đã bình xét và suy tôn được 6 đơn vị điển hình đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018, trong đó có 1 đơn vị được đề nghị nhận Cờ thi đua và 5 đơn vị được đề nghị nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thầy Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy, các cô và các em học sinh trong Khối thi đua số 3 năm học 2017 – 2018 và đề nghị các đơn vị trong Khối căn cứ vào tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong khối.

Thầy Lê Nhật Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thầy Tạ Khôi Nguyên – Chuyên viên Văn phòng Sở – thường trực thi đua Sở GDĐT phát biểu hướng dẫn thống nhất thi đua tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đã thống nhất bầu Trường THPT Phước Hòa là Khối trưởng và THPT Long Hòa làm Khối phó năm học 2018 – 2019.

Trường THPT Phước Hòa

Trở về