Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Từ 01/6/2017: Bình Dương tổ chức thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”
Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là những đạo luật rất quan trọng: Bộ luật Dân sự là luật chung của hệ thống pháp luật, điều chỉnh tất cả các quan hệ dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


Giao diện cuộc thi

Nhằm phổ biến, cung cấp những thông tin, quy định của 2 đạo luật này đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân, ngày 25-4-2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-HĐPH về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”.

Theo kế hoạch, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung thi tập trung vào kiến thức về Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước cùng các tần lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 01-6-2017 với 2 vòng thi: Vòng thi sơ khảo được tổ chức từ ngày 1-6-2017 đến ngày 30-6-2017. Sau khi vòng thi sơ khảo kết thúc, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn các thí sinh có điểm số cao nhất theo thứ tự từ cao đến thấp để tham gia vòng thi chung khảo. Vòng thi chung khảo được tổ chức theo hình thức thi tập trung dự kiến diễn ra trong tháng 7-2017. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một tài khoản, tài khoản đăng ký bao gồm thông tin đầy đủ của cá nhân đó.

Về cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải nhất: 4 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 2,5 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng và nhiều giải khuyến khích, mỗi giải 800.000 đồng.


Giao diện đăng ký tài khoản

(Theo Báo Bình Dương)

Trở về