Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kiểm tra hoạt động Ban VSTBPN của huyện Phú Giáo
Ngày 26/12, thực hiện kế hoạch công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động Ban VSTBPN của các đơn vị trên địa bàn huyện Phú Giáo

Bà Nguyễn Hồng Sáng, 
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra 34 đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo và 04 đơn vị THPT Phước Vĩnh, THPT Tây Sơn, THPT Nguyễn Huệ, TT GDTX-KT-HN Phú Giáo trực thuộc Sở GD&ĐT.
Đoàn đã làm việc với Ban Giám hiệu và các thành viên Ban VSTBPN các đơn vị, tiến hành kiểm tra hồ sơ, kết quả thực hiện các hoạt động của Ban VSTBPN và kiểm tra tình hình thực tế tại các đơn vị.
Kết quả có 100% các đơn vị đã thành lập Ban VSTBPN, hồ sơ sổ sách thực hiện đúng theo quy định, nhiều đơn vị đã triển khai khá tốt chương trình hành động Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành và của tỉnh trong năm 2012 và đã có phương hướng, kế hoạch cho năm 2013.
(Theo Sở Giáo dục và Đào tạo)
Trở về