Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Hôm qua (29/10), Ban Giám đốc Sở GD&ĐT đã họp kiểm điểm tập thể và cá nhân từng thành viên trong Ban Giám đốc theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Giao, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác cùng đại diện các Ban Đảng trong tỉnh.
Về phía Ban Giám đốc Sở GD&ĐT có đ/c Dương Thế Phương - Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc: Trần Hiếu, Đặng Thành Sang, Nguyễn Hồng Sáng và đại diện Đảng ủy Sở, các Trưởng phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn giáo dục, Bí thư Chi đoàn Sở, Hiệu trưởng các trường TCCN và các trường THPT An Mỹ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Minh Đức, Bình Phú và THPT chuyên Hùng Vương.
Nội dung kiểm điểm tập trung vào 03 vấn đề chính: về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, về đổi mới phương thức lãnh đạo.
Một số hình ảnh Ban Giám đốc họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Đ/c Trần Hiếu - Phó Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm

 

Đ/c Đặng Thành Sang - Phó Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm

 

Đ/c Nguyễn Hồng Sáng - Phó Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm

 

Đ/c Dương Thế Phương - Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm

 

Đ/c Nguyễn Minh Giao - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn công tác
 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

(Theo Sở Giáo dục và Đào tạo)
Trở về