"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
HS khuyết tật có thể được miễn, giảm một số môn học
Đó là một trong những đề xuất trong Dự thảo Thông tư Liên tịch Quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều nay (25/10) nhằm trưng cầu ý kiến rộng rãi trong công luận trước khi ban hành chính thức.
Dự thảo do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Tài chính phối hợp soạn thảo này quy định người khuyết tật sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục; miễn giảm học phí; học bổng; hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.
 


HS khuyết tật có thể được miễn một số môn học
Cụ thể, Dự thảo quy định, căn cứ vào khả năng, người khuyết tật có thể được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của người học không thể đáp ứng.
Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người khuyết tật theo nguyên tắc coi trọng động viên, khuyến khích sự nỗ lực, tiến bộ của người học. Cụ thể, với người khuyết tật có khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí của người học khác nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu. Với người khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên kết quả học tập của môn học thay thế và sự tiến bộ của người khuyết tật.
Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được xét hoặc chuyển tiếp lên lớp thay thế cho hình thức thi, kiểm tra.
Trong tuyển sinh, người khuyết tật được ưu tiên nhập học ở cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngoài địa bàn cư trú.
Với các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, hiệu trưởng căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của người khuyết tật để quyết định nhận vào học đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo hình thức xét tuyển. Trường hợp thí sinh là người khuyết tật nhẹ dự thi vào các cơ sở giáo dục có tổ chức thi tuyển được cộng thêm 1,5 điểm vào điểm ưu tiên ở mức cao nhất.
Dự thảo cũng quy định giảm học phí đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập theo mức: Giảm 70% học phí cho người khuyết tật đặc biệt nặng, giảm 50% học phí cho người khuyết tật nặng và giảm 30% học phí cho người khuyết tật nhẹ.
Đối với đối với người khuyết tật có khó khăn về kinh tế sẽ được miễn học phí.
Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định về chế độ hỗ trợ học phí, chế độ học bổng với người khuyết tật.
(Theo Báo Giáo dục và Thời đại)
Trở về