"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Năm học 2014-2015: Bình Dương xét tuyển 2.299 viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Sáng 26-6, tại UBND tỉnh (tầng 16, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ biên chế được giao và nhu cầu thực tế năm học 2014-2015, dự kiến, ngành giáo dục và đào tạo có nhu cầu cần bổ sung 2.299 viên chức và nhân viên hợp đồng các cấp học. Trong đó, các chức danh hợp đồng tại các đơn vị là 250 người, các chức danh đề nghị xét tuyển 2.049 (1.513 giáo viên ở các cấp học, 536 công tác khác không trực tiếp dạy lớp).


Năm học 2014-2015, Bình Dương có nhu cầu xét tuyển 2.299 viên chức ngành giáo dục
và đào tạo

Các tiêu chí để xét tuyển gồm, sinh viên tạo nguồn của tỉnh Bình Dương được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển được sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Trường hợp đã được Sở Nội vụ Bình Dương thỏa thuận hợp đồng có thời hạn làm kế toán, y tế (năm học 2013-2014), sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đơn vị đang công tác nếu được nhận xét, đánh giá, xếp loại cuối năm học 2013-2014 đạt loại khá trở lên.  

Thời gian phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 30/6/2014, nhận hồ sơ từ ngày 7/7/2014 đến ngày 25/7/2014.

Qua ý kiến của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cơ bản thống nhất với kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời lưu ý, ngành giáo dục và đào tạo cần phải lựa chọn những người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, đối với giáo viên tiếng Anh, trình độ phải đạt chuẩn quốc tế. Ưu tiên các đối tượng có hộ khẩu tại Bình Dương và được đào tạo từ các trường có chất lượng. Tiếp tục ký hợp đồng với giáo viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn có sức khỏe tốt, dạy giỏi, có nguyện vọng tiếp tục dạy học.  

(Theo UBND tỉnh)

Trở về