"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tổ Sử - Địa - GDCD trường THPT Dĩ An sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Biển đảo Việt Nam - Triệu trái tim hướng về”
Sáng 09-11, Tổ Sử - Địa - GDCD kết hợp Đoàn thanh niên trường THPT Dĩ An tổ chức chuyên đề “Biển đảo Việt Nam – Triệu trái tim hướng về” cho các em học sinh các khối lớp.

Chuyên đề được tổ chức dưới hình thức thi “Rung chuông vàng” với các câu hỏi có nội dung liên quan đến biển - đảo Việt Nam.


Các thí sinh xuất sắc nhất còn lại sau các câu hỏi

Đây là một sân chơi bổ ích giúp các em càng tự hào về biển đảo quê hương. Đồng thời, buổi ngoại khóa với chủ đề “Biển đảo Việt Nam - Triệu trái tim hướng về” góp phần trang bị cho các em những kiến thức về biển đảo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý thức công dân về bảo vệ biển, đảo quê hương cho tuổi trẻ như: không làm ô nhiễm môi trường biển như xả rác, các chất thải xuống biển, đề cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng, xúi giục tham gia các hoạt động chống phá Đảng - Nhà nước núp dưới chiêu bài yêu nước, sẵn sàng phục vụ trong quân đội để bảo vệ biển, đảo khi Tổ quốc cần.


Cô Trần Vũ Xuân Uyên – Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho các thí sinh xuất sắc nhất

 (Trường THPT Dĩ An)

Trở về