"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triển khai nhiệm vụ và tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên môn GDTC năm học 2020-2021
Thực hiện Chương trình công tác năm học 2020-2021 và Kế hoạch số 1612/KH-SGDĐT ngày 28/9/2020 về công tác giáo dục thể chất; trong hai ngày 05 và 06/10/2020, tại Trường THPT Võ Minh Đức, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học và tập huấn, bồi dưỡng cho nghiệp vụ môn Giáo dục Thể chất năm học 2020-2021 cho các đối tượng là chuyên viên phụ trách công tác, giáo viên cốt cán khối tiểu học, THCS của các phòng GDĐT và toàn bộ giáo viên dạy lớp của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đây là chương trình tập huấn nhằm mục đích triển khai việc dạy môn Giáo dục Thể chất theo chương trình phổ thông mới; quán triệt các văn bản, đề án quan trọng về phát triển giáo dục thể chất; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; đồng thời trang bị những kiến thức về lý luận nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giảng dạy môn thể dục tại các trường phổ thông và phổ biến công tác tổ chức Giải Thể thao học sinh, chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng khu vực IV tại tỉnh Đắk Lắk và HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021 tại tỉnh Nam Định.


Hàng đầu, từ trái qua: Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT;
bà Nguyễn Mộng Trần Băng Tuyền – Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Bộ môn Thể dục - GDQP;
bà Lê Kim Dung – Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế.

Đến tham dự và chủ trì lớp tập huấn có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT; ông Phạm Anh Dũng và bà Lê Kim Dung là lãnh đạo Phòng Chính trị, tư tưởng – Pháp chế, cùng 240 thầy cô giáo là chuyên viên phụ trách công tác, giáo viên cốt cán khối tiểu học, THCS của các phòng GDĐT và toàn bộ giáo viên dạy lớp của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong ghi nhận và biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác huấn luyện và hướng dẫn đoàn tại kỳ HKPĐ lần thứ X năm học 2019-2020

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong ghi nhận và biểu dương sự cố gắng và những đóng góp của chuyên viên các phòng GDĐT và các thầy cô giáo cho môn GDTC, góp phần vào thành quả chung của ngành GDĐT trong năm học 2019-2020.

Bước vào năm học mới 2020-2021, ông đề nghị các đơn vị, trường học cần triển khai ngay và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học đã được Sở GDĐT ban hành, bảo đảm hoàn thành các đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác GDTC, hoạt động thể thao trường học, giúp học sinh hình thành, phát triển kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng vận động và thói quen tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Song song với nhiệm vụ chung, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ thể thao trường học; triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của học sinh, Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tổ chức tốt HKPĐ cấp cơ sở và chuẩn bị lực lượng để tham dự Giải Thể thao học sinh năm học 2020-2021; phối hợp trong việc cử giáo viên, học sinh tham dự HKPĐ khu vực và HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, đối với các đơn vị có kết quả chưa cao trong kỳ Hội khỏe Phù Đổng vừa qua, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong nhận thấy rằng các đơn vị vẫn còn nhiều tiếm năng, vì vậy ông yêu cầu các thầy cô cần phải cố gắng hơn nữa, có các giải pháp phù hợp để việc giảng dạy, bồi dưỡng huấn luyện vận động viên đạt hiệu quả hơn; phát huy được tinh thần tập thể, đoàn kết, để có sự phối hợp tốt hơn trong công tác GDTC và hoạt động thể thao của đơn vị.


Ông Phạm Anh Dũng – Phó Trưởng phòng CTTT-PC quán triệt và triển khai các chuyên đề

Sau phần khai mạc, các học viên đã được ông Phạm Anh Dũng – Phó Trưởng phòng CTTT-PC quán triệt và triển khai 06 chuyên đề quan trọng gồm:

- Chuyên đề 1: Quán triệt Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về GDTC và hoạt động thể thao trong nhà trường; Kế hoạch 2046/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chuyên đề 2: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn Giáo dục Thể chất ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Chuyên đề 3: Triển khai nhiệm vụ môn Giáo dục Thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2020-2021.

- Chuyên đề 4: Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2.

- Chuyên đề 5: Hướng dẫn các quy định về việc tổ chức dạy bơi cho học sinh tại các trường phổ thông; phổ biến giáo trình phổ cập bơi và giáo án mẫu môn Giáo dục Thể chất.

- Chuyên đề 6: Triển khai công tác tổ chức Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021; công tác chuẩn bị và tham dự tham dự HKPĐ khu vực IV tại Đắk Lắk và HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021 tại Nam Định.

Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng được thiết kế gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác giáo dục thể chất cho học sinh, lấy hiệu quả và chất lượng công tác làm trọng tâm. Các chuyên viên, giáo viên được cử tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã tham gia đầy đủ nội dung chương trình và chấp hành nghiêm quy định của lớp tập huấn.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Ảnh: Ngọc An

Trở về