"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học
Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc trong các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục (gọi chung là đơn vị) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 227/KH-SGDĐT của ngành, từ ngày 22/02/2021, Sở GDĐT tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình dạy – học tại các đơn vị.


Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng kiểm tra công tác phòng dịch và tình hình giảng dạy tại các trường học

Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở GDĐT có Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng (Trưởng đoàn 1), Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong (Trưởng đoàn 2) và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung (Trưởng đoàn 3). Các đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số trường học.


Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung và đoàn kiểm tra làm việc với đơn vị, trường học

Nội dung kiểm tra của Sở GDĐT tập trung vào việc theo dõi tình hình các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ đạo và hướng dẫn của ngành GDĐT về phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình dạy – học trong thời gian nghỉ phòng dịch và khi học sinh đi học trở lại.


Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong và đoàn kiểm tra làm việc với đơn vị, trường học

Qua quan sát, kiểm tra thực tế một số trường học, lãnh đạo Sở GDĐT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, trường học đã xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch; các đơn vị tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy – học trong thời gian nghỉ phòng dịch và khi học sinh đi học trở lại.

Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, lãnh đạo Sở GDĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải có kế hoạch cụ thể chi tiết hơn, tập trung các nguồn lực thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch tại đơn vị, bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh và giáo viên. Các đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn, sát khuẩn trước khi vào trường, đồng thời chuẩn bị thêm khẩu trang y tế dự phòng, bố trí thêm xà phòng hoặc nước rửa tay tại nhà vệ sinh và khu vực rửa tay. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai báo y tế qua các ứng dụng “An toàn Covid”, Bluezone… theo hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan y tế.

Về công tác dạy và học, các đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị rà soát kế hoạch giảng dạy, đánh giá tình hình dạy – học trong thời gian nghỉ phòng dịch và sau khi học sinh đi học trở lại, bảo đảm cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh, nghiêm cấm việc dạy qua loa, hình thức, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

Được biết, lãnh đạo Sở GDĐT đã ban hành quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn kiểm tra của Sở GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại một số đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN KIỂM TRA LÀM VIỆC VỚI ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC


 


 


 

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về