Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT năm 2021
Sáng ngày 21/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021.


Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GDĐT; bà Lê Thị Thu Vân - Đại diện Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh và tập thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động cơ quan Sở GDĐT năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021; Báo cáo công khai tài chính, tình hình thực hiện tiết kiệm năm 2020 và phương hướng chi tiêu nội bộ năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan Sở GDĐT năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả thi đua năm học 2019-2020, đăng ký thi đua năm học 2020-2021 và thực hiện ký kết Giao ước thi đua năm 2021.


Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận và nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế trong quá trình công tác ở năm vừa qua để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm; thống nhất những chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa trong năm 2021. Bên cạnh đó, Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của công chức, viên chức, người lao động thông qua hoạt động công khai, minh bạch về tài chính cơ quan, công đoàn; thông tin về hoạt động cơ quan, về chế độ, chính sách hiện hành; thảo luận thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2021-2022.


Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Thị Nhật Hằng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT ghi nhận những nỗ lực của tập thể cơ quan thời gian qua. Bà lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị thuộc Sở cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bà đề cao tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và của toàn ngành nói chung; tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được trong năm 2021.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Hội nghị là một trong những yếu tố thể hiện cho sự quyết tâm của tập thể cơ quan Sở GDĐT nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó; góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.

(Ngọc Điệp, Sở GDĐT)

(Ảnh: Minh Ngọc)

Trở về